Evžen Jecho

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2009   Evžen Jecho: Prolínání impulsů, AGOS Otrokovice, Otrokovice (Zlín)