Jaromír Novotný

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2012   Marek Číhal: Stříbrná / Silver
2017   Pavel Rajdl: Ohlédnutí / Retrospect (Kresby, obrazy, keramická plastika, fotografie / Drawings, paintings, ceramic plastic art, photo)
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   Kde je tvé srdce doma