Anna Mičúchová

*, Slovensko (Slovakia)
Photographer

 

nationality: Slovak
sex: Female

NK AUT: jo2013761333

Anna Mičúchová

kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2008/06/27 - 2008/10/05   60 rokov otvorené, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)

Anna Mičúchová

antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1997   Umenie sedemdesiatych rokov, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Slovník svetového a slovenského výtvarného umenia druhej polovice 20. storočia (Od abstraktného umenia k virtuálnej realite, idey - pojmy - hnutia), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Gejza Barczi: Obrazy, Galéria mladých, Bratislava (Bratislava)
  1984   Ján Ilavský: Jubilejná výstava, 1., 1
  1985   František Jurík: Akvarely domova, Zväz slovenských výtvarných umelcov, Mestská organizácia, Bratislava (Bratislava)
  1985   Lucas van Valckenborch (1535-1597) (Reštaurovanie dvoch obrazov s témou ročných období), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1985   Zaslúžilý umelec Ladislav Gandl: Súborné dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1987   Ján Želibský 1907 - 1987, Datasystém, Bratislava (Bratislava)
  1987   Janko Alexy: Pastely, Východoslovenská galéria (1961-1992), Košice (Košice)
  1988   Národný umelec Martin Benka (Súborné dielo), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1988   Viliam Chmel: Výber z tvorby, Turčianska galéria, Martin (Martin)
  1989   Dominik Skutecký, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1989   Emil Belluš: Architektonické dielo, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1989   Jozef Arpád Murmann, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1991   Milan Michal Harminc 1869-1964: Výber z autorskej grafickej dokumentácie architektonického diela, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1991   Miloš Urbásek
  1992   Koloman Sokol (jubilejná výstava pri príležitosti umelcových 90. narodenín), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1993   Alojz Klimo: Maľba, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1993   Vladimír Kompánek: Sochy, kresby, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1994   Július Jakoby (1903-1985), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1994   Rudolf Sikora: Polčas rozpadu / Half-Live
  1995   Anton Jaszusch (1882 - 1965), Galéria Júliusa Jakobyho, Košice (Košice)
  1995   Jozef Jankovič, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Viera Kraicová: Maliarske dielo, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1997   Oscar Domínguez v Československu, Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  1999   Miloš Alexander Bazovský 1899-1968, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1999   Vladimír Kordoš, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2002   Ľudovít Fulla 2002, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Toyen: Une femme surréaliste, Musée d'Art Moderne de Saint-Étienne Métropole, Saint-Priest-en-Jarez
  2003   Jan Trojan: Cestami ilustrácie, MISTRAL ART- akad. mal. Stanislav Stankoci, Bratislava (Bratislava)
  2005   Neslýchané stretnutia Cypriána Majerníka, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   Eva Kmentová, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Ľudovít Fulla, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Michal Studený: Som dieťa šesťdesiatych rokov, O.K.O. Agency / Agentúra O.K.O., Bratislava (Bratislava)
  2010   Július Koller: Vedecko-fantastická retrospektíva / Science-Fiction Retrospective, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2010   Juraj Bartusz: Gestá / gestures / body / sekundy / seconds, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2012   Jana Želibská: Zákaz dotyku / No Touching, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2018   Ľudovít Fulla, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Slovenské národné povstanie vo výtvarnom umení (K 40. výročiu Slovenského národného povstania), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1985   Maliarsky portrét socialistickej epochy, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1985   Paľo Tóth - Sochy, Agneša Sigetová - Kresby, Malokarpatské múzeum, Pezinok (Pezinok)
  1986   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1986   Slovenské komorné sochárstvo 1918-1948, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1990   Fulla, Hložník, Hoffstädter, Kostka, Matejka, Mudroch, Nowak, Zmeták, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
  1990   Slowakische Kunst heute, Galerie der Stadt Esslingen, Esslingen am Neckar
  1990   Súčasné slovenské výtvarné umenie, Verlag Beatrix Wilhelm, Stuttgart
  1991   Dal grottesco al magico (Grafica cecoslovacca contemporanea), Arnoldo Mondadori Arte
  1992   Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992
  1993   Zweiter Ausgang / Second Exit (Tschechiche und Slowakische Künstler), Ludwig Forum für internationale Kunst, Cáchy (Aachen)
  1995   Šesťdesiate roky v slovenskom výtvarnom umení, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1996   Tamara Klimová, Alojz Klimo, Městské muzeum a galerie, Hranice (Přerov)
  1999   Rudolf Fila, Arnulf Rainer: Pocta Messerschmidtovi, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  1999   Stratený ráj / Paradise Lost (Barok & súčasnosť / Baroque & The Present), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2001   Pocta kubizmu (Kubizmus a kubománia v Čechách a na Slovensku), Borgis - René Arnold, _
  2001   Umenie akcie / Action Art 1965-1989, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Slovenské vizuálne umenie 1970-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2002   Šiesti zo šesťdesiatych / Six from the Sixties, Borgis - René Arnold, _
  2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let), Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  2004   Three of a nice pair / Três de um bonito par (Ivan Csudai, Stanislav Diviš, Laco Teren), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2005   Klenoty slovenského moderného maliarstva 1910 - 1949 / Gems of Modern Slovak Painting 1910 - 1949, České muzeum výtvarných umění, Praha
  2005   Kortárs szlovák müvészet 1960-2000 (Válogatás az Elsö Szlovák Befektetési Társaság gyüjteményéböl), Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2006   Slovenský mýtus, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   60 rokov otvorené, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   České a slovenské sklo v exile / Czech and slovak glass in exile, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2008   České a slovenské výtvarné umenie šesťdesiatych rokov 20. storočia / České a slovenské umění šedesátých let 20. století, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (2001-), Trenčín (Trenčín)
  2008   Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture) (20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2009   Mudroch & Mudroch: Neuskutočnený rozhovor, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2011   Ilona Keserü Ilona: Farba - Radosť - Obraz | Szín - Öröm - Kép | Colour - Joy - Picture / Rudolf Sikora: Človek konečne vie... | Az ember végre tudja... | At Last Man Knows... /, Via Danubia, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Mapy: Umelecká katografia v strede Európy / Maps: Art Cartography in the Centre of Europe 1960–2011, Galéria mesta Bratislavy, Bratislava (Bratislava)
  2015   Sochárky (Výber osobností česko-slovenského sochárstva), Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Moderná slovenská grafika (1918-1983), Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1999   Vladimír Gažovič: Akupunktúra sveta / Acupuncture of the World, O.K.O. Agency / Agentúra O.K.O., Bratislava (Bratislava)
  2000   Dějiny slovenského výtvarného umenia: 20. storočie, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  2000   Genius Loci, Mária Čelková, _
  2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2000   Toyen, Galerie hlavního města Prahy, Praha
  2001   Imro Weiner-Kráľ, Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2001   Otis Laubert: Askét bez obmedzenia / An Ascetic without Limitation (Práce z rokov / Work of 1966-1999), Kruh súčasného umenia Profil, Bratislava (Bratislava)
  2002   Milan Dobeš, Interpond, Bratislava (Bratislava)
  2004   Galandovci (Galandovci po roku 1970), Q-EX, Trenčín (Trenčín)
  2006   Já su stěhovavý pták / I'm a Migrating Bird (Natálie Masliková-Schmidtová (1985-1981)), Muzeum umění Olomouc, Olomouc (Olomouc)
  2009   Ľudovít Fulla, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2011   Monogramista T.D (Nie som autor, som metafora), Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2014   Ester M. Šimerová, Vydavateľstvo Slovart, s.r.o., Bratislava (Bratislava)
  2015   Askold Žáčko, Vydavateľstvo Petrus, Bratislava (Bratislava)
  2018   Stano Filko 1., Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1992   Klára Bočkayová, Arte contemporanea ceca e slovacca 1950 - 1992, 88-89
  2008   České a slovenské sklo v exile, Remeslo, umenie, dizajn, 16-18