Jaroslav Achab Haidler

WWW
published, title (subtitle)
  Jaroslav Achab Haidler (cs.wikipedia.org)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2000   Achab Haidler: Domy života
Program
published, title (subtitle)
2006   Středověké slavnosti města Třebíče / Šamajim: Festival židovské kultury