Zdeněk Macháček

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1988   Zdeněk Macháček: Obrazy
1995   Zdeněk Macháček
2001   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny
2001   Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (práce z let 1981-2001)
2003   Zdeněk Macháček: Z cyklu Rastry 2001 - 2003
2013   Zdeněk Macháček: Noc a den
2015   Zdeněk Macháček: Makulatury atd.
nedatováno   Zdeněk Macháček: Grafika 80 - 82
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Trienále 14/35 (VII. národní přehlídka tvorby mladých neprofesionálních výtvarníků)
1990   Salon výtvarníků jihovýchodní Moravy
1990   Z tvorby mladých výtvarníků
1991   Ze současné kresby
2002   III. Nový zlínský salon 2002 / 3rd New Zlín Salon 2002
2005   IV. Nový zlínský salon 2005 / IV. New Zlín salon 2005 (První přehlídka současného českého a slovenského výtvarného umění / The first review of contemporary Czech and Slovak visual art)
2006   Zlínský okruh (Současné výtvarné dění na Zlínsku)
2008   Ladislav Daněk: Projekt - Neprojekt 2 x 50
2008   V. Nový zlínský salon 2008
2010   Svatopluk Slovenčík, Zdeněk Macháček: To je přece jasné...
2011   Šestý Nový zlínský salón 2011 / 6th New Zlin Salon 2011 (Společná přehlídka současného českého a slovenského umění / Joint exhibition of contemporary Czech and Slovak visuat art)
2012   Zlínský okruh 2 (Práce s papírem a na papíře: Pocta Mariu Kotrbovi)
2013   Klub konkretistů: 45 let poté
2014   Ze středu ven (Umění regionů 1985-2010)
2016   Uhlem, štětcem, skalpelem... / By Charcoal, Paintbrush, Scalpel... (Sbírka kresby Muzea umění Olomouc / Collection of Drawings of the Olomouc Museum of Art)
2018   Konkrétní podzim 2018 - trikolóra (Photoreport)
2018   Konkrétní podzim 2018 (Trikolóra)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Kruh prstenu (Láska a sex v životě a literatuře světa srdcem a rukama českých malířů a sochařů), Nadace Universitas Masarykiana v Brně, Brno (Brno-město)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2001   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2001 (VII. L - Mal), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2000   Třikrát Zdeněk Macháček, Prostor Zlín, 8., 1, 2, 3, 2000, 25-26
2002   Pocta Svatoplukovi Slovenčíkovi, Prostor Zlín, 9, 1 - 3, 2002, 16-19
2004   Výstava jako metadílo (Zdeněk Macháček), Prostor Zlín, 11., 2, 2004, 6-9
2005   exteriérové sochy z Křížovic (K Zdeňku Macháčkovi - srpen 2004), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 318-319
2011   Nový zlínský salon 2011 (Recyklace, nebo Inovace? A pro koho přesně?), Prostor Zlín, 18, 3, 2011, 3-5
2013   Slovenčíkův duchovní žák..., Zdeněk Macháček: Noc a den, , , 2013, -
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1988   Zdeněk Macháček: Obrazy
2001   Zdeněk Macháček: Průhledy - deště - hladiny (práce na papíře z 80. a 90.let)
2001   Zdeněk Macháček: Od přírody k rastrům (práce z let 1981 - 2001)
2004   Zdeněk Macháček: Devětsetdevadesátdevět - prostor v prostoru
2007   Zdeněk Macháček: Kresby z cyklu Rastry
2015   Zdeněk Macháček: Makulatury atd.
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   Zlínský okruh, Současné výtvarné dění na Zlínsku / The Zlín Scene, Contemporary Art in the Zlín Region
2007   Zlínský okruh, Současné výtvarné dění na Zlínsku
2010   Zdeněk Macháček, Radim Hanke: Obrazy, kresby, sochy
2020   Zlínský okruh VII (Poprvé ve Zlíně)
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2010   Zdeněk Macháček: Noc a den
Drawing
published, title (subtitle)
2002   Bez názvu
2002   Bez názvu
Map/Plan
published, title (subtitle)
2016   Prostor Zlín (Mapa s výtvarnými díly ve veřejném prostoru)
Picture
published, title (subtitle)
2001   Bez názvu
Guide
published, title (subtitle)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
Yearbook
published, title (subtitle)
2012   Go! Galerie Orlovna (Ročenka 2011)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009