František Urbánek

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Střední průmyslová škola stavební, Plzeň (Plzeň-město) ,
? - ?   Institut architektury, Moskva (Moscow) , Voženílek Jiří
1948 - 1952   České vysoké učení technické, Praha (Fakulta architektury a pozemního stavitelství, ),