František Urbánek

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Obrazy v nemocnici, Výtvarná práce, 1, 30, 1953/12/11, 6-