František Urbánek

from - to, institution, city, (notes)
1951 - 1953   České vysoké učení technické, Fakulta pozemních staveb, Praha, (asistent)
1953 - 1959   Výzkumný ústav vývoje architektury, Praha, (mladší vědecký pracovník architekt)
1959 - 1967   Výzkumný ústav pozemních staveb, Praha, (vědecký pracovník architekt)
1970 - 1990   Průmstav Praha, Praha, (vedoucí projektant ateliéru)