zdroj: https://static.asb.sk/buxus/images/cache/768xXXX/fotogaleria/fotogalerie/architektura/jozef_vachalek_vytvarne_dielo_nie_je_len_priveskom_architektury_fotoalbum/01-vachalek-big-image.jpg

Jozef Vachálek

* 10. 3. 1944, Trnava (Trnava), Slovensko (Slovakia)
sculptor, Glass-blower

 

nationality: Slovak
sex: male

notes:
NK ne - 2020/05 ne

Jozef Vachálek

zdroj: https://static.asb.sk/buxus/images/cache/768xXXX/fotogaleria/fotogalerie/architektura/jozef_vachalek_vytvarne_dielo_nie_je_len_priveskom_architektury_fotoalbum/01-vachalek-big-image.jpg
 

Jozef Vachálek

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1958 - 1962   Stredná umeleckopriemyselná škola, Bratislava (Bratislava)
1962 - 1968   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), sklo v architektuře, Cigler Václav, *1929
1962 - 1968   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava), Kostka Jozef, *1912

Jozef Vachálek

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Svaz slovenských výtvarných umělců, *

Jozef Vachálek

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1984/12/19 - 1985/01/20   Vachálek: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
1985/02/01 - 1985/02/20   Jozef Vachálek: Výber z tvorby, Západoslovenské múzeum, Trnava (Trnava)
1985/03/12 - 1985/04/21   Jozef Vachálek: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1971/07   Sklo, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1975/10/31 - 1975/11/23   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1978/05   Mladí bratislavskí sklári, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1978/05/09 - 1978/05/27   Mladí bratislavští skláři, Výstavná sieň ZSVU (Gorkého ulica), Bratislava (Bratislava)
1979/08/23 - 1979/10/14   Obraz Povstania, Oblastná galéria, Banská Bystrica (Banská Bystrica)
1983/04 - 1983/05   Monumentálna tvorba na Slovensku, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1984/06 - 1984/07   Československé sklo '84: Umělecká sklářská tvorba, Valdštejnská jízdárna, Praha
1986/06 - 1986/08   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1987/08   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
1987/09 - 1987/11   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1991   Súčasné slovenské sklo / The Contemporary Slovak Art, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
1998/04/15 - 1998/05/15   Ecce homo, Nitrianska štátna galéria (Ponitrianska galéria), Nitra (Nitra)
2003/06/07 - 2003/07/05   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965-1979, Mánes, Praha
2003/07/15 - 2003/09/28   Václav Cigler a absolventi oddelenia sklo v architektúre na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave 1965-1979, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Jozef Vachálek

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Vachálek: Výber z tvorby, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
  1985   Vachálek: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1975   Českí a slovenskí umelci k 30. výročiu oslobodenia
  1978   Bratislavskí sklári, Zväz slovenských výtvarných umelcov (ZSVU), Bratislava (Bratislava)
  1983   Monumentálna tvorba na Slovensku, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1984   Československé sklo '84 (Umělecká sklářská tvorba), Český fond výtvarných umění, _
  1986   IV. Quadriennale des Kunsthandwerks sozialistischer Länder Erfurt 1986 (Tschechoslowakische Sozialistische Republik), 26-40
  1986   Prírastky užitkového umenia a designu v rokoch 1975-1985, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1987   Súčasná československá sklenená plastika a sklenený šperk, Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (-2001), Trenčín (Trenčín)
  1987   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Vydavateľstvo Tatran, Bratislava (Bratislava)
  1991   Súčasné slovenské sklo / The Contemporary Slovak art
  1996   Via lucis: Présences Slovaques, Le verre contemporain slovaque, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)
  1998   Ecce homo
  2010   Galéria Cypriána Majerníka 1957 - 2000, Galéria Cypriána Majerníka, Bratislava (Bratislava)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1983   Oblastná galéria Banská Bystrica 1976-1980, Osveta, Martin (Martin)
  2015   Atlas sôch (Povojnové umenie v uliciach mesta Košice), Východné pobrežie, Košice (Košice)
  2020   Bratislavské moderné fontány / Modernist Fountains of Bratislava, Archimera, o. z., Bratislava (Bratislava)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2009   Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1949-2009: Šesťdesiat rokov / Academy of Fine Arts 1949-2009: Sixty Years, Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  2008   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–2008 (XIX. V – Vik), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Jozef Vachálek: Výber z tvorby, Galéria výtvarného umenia, Prešov (Prešov)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Jozef Vachálek: Výber z tvorby, Galéria Jána Koniarka v Trnave, Trnava (Trnava)
plakát
  published   title (subtitle), publisher, city
  (1987)   Súčasné slovenské umelecké sklo a šperk, Slovenská národná galéria, Bratislava (Bratislava)

Jozef Vachálek

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Kabinet skla v architektuře, Československý architekt