Bernard Bonaventura Velehradský

* 1659, Kroměříž (Kroměříž), Česká republika (Czech Republic)
22. 6. 1729, Olomouc (Olomouc), Česká republika (Czech Republic)
malířství

 

sex: male

notes:
*1659?
vyučil se v dílně kroměřížského malíře Johanna Reitsamera. Snad realizoval italskou cestu. Mezi lety 1696-1704 již zpět na Moravě. Dvorní malíř biskupa Karla III. vévody lotrinského. Usazuje se v Olomouci.