Jan Zelinka

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1940   Výtvarné umění na Kroměřížsku a Zdounecku, Klub přátel umění, Cheb (Cheb)