Zora Grohmanová

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha ,
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha , Slánský Bohuslav
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha , Veselý Karel
? - ?   Akademie výtvarných umění, Praha , Ondráček Raimund