Ivan Žabota

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1927/09/24 - 1927/10/27   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Zachęta - Narodowa Galeria Sztuki (The Zachęta Gallery of Contemporary Art), Varšava (Warszawa)
1927/11/27 - 1927/12/12   Wystawa sztuki Czeskosłowackiej, Kraków, Krakov (Kraków)
1949   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Gottwaldov, Gottwaldov (Zlín)
1949/05 - 1949/06   Československý lid a jeho kraj v životě, práci a zápasu, Jízdárna Pražského hradu, Praha