Coby Hol

* 22. 10. 1943, Leiden, Nizozemsko (Netherlands)

 

sex: female