Dalibor Veselý

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2008   Architektura ve věku rozdělené reprezentace (Problém tvořivosti ve stínu produkce), Nakladatelství Academia, Středisko společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Praha 1