Emil Weirauch

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1955   Z dílny Emila Weiraucha
1959   Výstaviště v obrazech E. Weiraucha
1981   Emil Weirauch: Obrazy
nedatováno   Květiny a rostliny v díle E. Weiraucha
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1946   Člověk a práce
1959   Výstava moravských výtvarníků
1962   Členská výstava SČSVU 1962 Brno
1963   Konfrontace brněnských tvůrčích skupin
1965   Tvůrčí skupina M Brno
1965   Členská výstava oblastní pobočky Svazu československých výtvarných umělců v Brně
1966   Brněnská bilance
1967   Brněnský salón
2004   Mezi námi skupinami (Konfrontace brněnských tvůrčích skupin šedesátých let)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (II. díl; L - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2010   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců (XXI. W - Ž), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1953   Členská výstava Krajského střediska Svazu výtvarných umělců v Brně, Výtvarné umění, 3, 5-6, 1953/12/31, 548-550
1956   Výstava výtvarných umělců Brněnského kraje, Výtvarná práce, 4, 22-23, 1956/12/19, 8-
1956   V Malé galerii Domu umění vystavuje..., Výtvarná práce, 4, 1, 1956/01/18, 10-
1959   Z brněnských výstav - duben, Výtvarné umění, 9, 4, 1959/07/30, 188-188
1959   Dvoje padesátiny, Výtvarná práce, 7, 3, 1959/02/24, 11-
1959   V Kabinetě umění na České ulici..., Výtvarná práce, 7, 8, 1959/05/19, 8-
1959   Moravští výtvarníci v Brně, Výtvarná práce, 7, 18, 1959/10/05, 7-
1962   Z brněnských výstav, Výtvarná práce, 10, 9-10, 1962/06/08, 9-
1963   Čeněk Dobiáš, Robert Hliněnský, Josef Kadula, Karel Kryl, Jan M. Najmr, Antonín Širůček, Inez Tuschnerová, Emil Weirauch , Konfrontace brněnských tvůrčích skupin, , , 1963, -
1964   Členská výstava výtvarných umělců Jihomoravského kraje, Výtvarná práce, 12, 2, 1964/02/29, 9-10
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2002   Výtvarné umění / Fine Art