Johannes Jahn

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1954/12   Albrecht Dürer (Die Künslerische Entwicklung eines Grossen Meisters), Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Berlín (Berlin)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1955   Leonardo da Vinci (Soubor statí), Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha