Šime Vulas

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
1948 - 1953   Výtvarná škola, Split ,
1953 - 1958   Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu (Academy of Fine Arts), Záhřeb (Zagreb) , Radauš Vanja