Jaromír E. Brabenec

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Jaromír Brabenec: Obálky / Envelopes, Blahopřání / Congratulations, Causa finalis (Projekty z let 1985 - 1995)
1996   Jaromír E. Brabenec: Causa etc.
1998   Jaromír E. Brabenec: Lolipops sucettes
2006   Jaromír E. Brabenec
2008   Jaromír Brabenec: Blahopřání / Greetings
2009   Jaromír Brabenec: Pozdravy / Greetings
2015   Jaromír E. Brabenec: Tři cesty
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1967   I. pražský salon
1969   2. pražský salón
1969   Výstava mladých ´69
1995   Na hranici znaku / At the Edge of the Sign
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Přírůstky 1991 - 1995
1996   Bienále české grafiky Ostrava 1996
1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997)
1997   Pardubické valy 1997
2000   Klub konkrétistů
2001   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2001)
2001   Klub konkrétistů
2003   630 cm2 (Mail-art Ostrava 2003)
2008   Ostrava Art 2008 (Projekt zviditelnění výtvarných umělců moravskoslezského regionu)
2018   Konkrétní podzim 2018 - trikolóra (Photoreport)
2018   Konkrétní podzim 2018 (Trikolóra)
2019   Konkrétní podzim 2019
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950 - 1997 (I. A - Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Protože víme, že neexistuje žádný rychlokurz..., Pardubické valy 1997, , , 1997, 0-0
2011   Hra a tvorba, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 8, 2011/04/21, 3-3
2012   Rotující Universum, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 11, 2012/05/31, 4-
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1995   Jaromír Brabenec: Projekty z let 1985 - 1995
1996   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
1996   Jaromír E. Brabenec: Causa etc.
1998   Jaromír E. Brabenec: Lolipops sucettes
2003   J. E. Brabenec: Rány & schizmata
2008   Brabenec: Veselé elipsy / Happy ellipses
2008   Jaromír E. Brabenec: Veselé elipsy
2008   Jaromír Brabenec: Blahopřání / Greetings
2009   Jaromír Brabenec: Pozdravy / Greetings
2010   Jaromír E. Brabenec: Pozdravy
2011   Jaromír E.Brabenec: Hra a tvorba
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2006   Odsud někam, odněkud sem (Staša Fleischmannová, Jaromír E. Brabenec, Jiří Ladocha, Karel Trinkewitz)
2008   Ostrava Art
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2017   Jaromír Brabenec: Neznámé končiny
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce moderního a současného umění (15. dubna 2012 Augustine Hotel Prague)
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
Periodical
published, title (subtitle)
1986   Revue K (Jiřímu Kolářovi k sedmdesátinám v Paříži, 24. září 1984)
1988   Revue K
Poster
published, title (subtitle)
1996   Jaromír Brabenec: Výběr z tvorby
Program
published, title (subtitle)
1997   Východočeská galerie v Pardubicích červenec srpen září 1997 (Pardubické valy Brabenec Císařovský Eliáš Gabriel Milkov Plieštik Sobotka Suška)