Jaromír E. Brabenec

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1995   Jaromír Brabenec: Obálky / Envelopes, Blahopřání / Congratulations, Causa finalis (Projekty z let 1985 - 1995)
2015   Jaromír E. Brabenec: Tři cesty
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1997   Pardubické valy 1997
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Sensibilités contemporaines / Contemporary artistic sensibilities (70 artistes d'origine tchégue et slovaque hors tchécoslovaquie / 70 artists of Czech and Slovak origin living outside Czechoslovakia 1970 - 1984), Geneviève Bénamou, Paříž (Paris)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Průraz překážky, panceřovaného plechu. ..., Pardubické valy 1997, , , 1997, 0-0