Dagmar Maxová

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1971   Jan Zrzavý vzpomíná na dětství, domov a mladá léta, Svoboda, nakladatelství, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1968   Jan Zrzavý vzpomíná, Výtvarné umění, 18, 4, 1968/08/20, 162-173
Periodical
published, title (subtitle)
1968/08/20   Výtvarné umění