Stanislav Diviš

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
2009   David Hanvald
2014   Stanislav Diviš: Z nových cyklů
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1987   Lidový dům Praha Vysočany
1996   Respekt - Vzpomínky na budoucnost
2014   Divnej ročník / An Odd Year (21. Mikulovské výtvarné sympozium dílna 2014)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1999   Výtvarná skupina Tvrdohlaví (1987-1999), Nakladatelství KANT (Karel Kerlický), Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1989   Tvrdohlaví (Bílá vrána ´88), Mladý svět, 31, 15 (1571), 1989/03/28, 7-12
1996   Kdo je podle vás Stanislav Diviš?, Respekt - Vzpomínky na budoucnost, , , 1996, 4-4
1999   Stanislav Diviš, Výtvarná skupina Tvrdohlaví, , , 1999, 34-37