Stanislav Diviš

Stanislav Diviš
Kresba (Mladí pražští výtvarníci) Stanislav Diviš
1986


Stanislav Diviš
Brány do nebe
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Doteky
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Hora
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Hory
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Kometa
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Krajina
1987
malba
akryl, plátno
125 x 135 cm
Stanislav Diviš
Krajina
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Loď argonautů
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Loď duchů
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Loď slunce
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Sluneční vozík
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Soustředné tvary I.
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Soustředné tvary II.
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Soustředné tvary III.
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Trubky z Jericha
1987
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Živly
1987
malba
akryl, plátno
160 x 140 cm
Stanislav Diviš
Co všechno máme I.
1988
malba
akryl, plátno
115 x 135 cm
Stanislav Diviš
Co všechno máme II.
1988
malba
akryl, plátno
115 x 135 cm
Stanislav Diviš
Hrách
1988
malba
akryl, plátno
150 x 200 cm
Stanislav Diviš
Instruktáž dojení
1988
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Šalvěj zelená
1988
malba
akryl, plátno
150 x 200 cm
Stanislav Diviš
Řešení hlavolamu č. 3
1989
malba
akryl, plátno
140 x 160 cm
Stanislav Diviš
Řešení hlavolamu č. 5
1989
malba
akryl, plátno
150 x 200 cm
Stanislav Diviš
Řešení hlavolamu č. 7
1989
malba
akryl, plátno
30 x 30 cm
Stanislav Diviš
Subtraktivní tvoření barev I-1
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Subtraktivní tvoření barev II-1
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Subtraktivní tvoření barev III-1
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Subtraktivní tvoření barev III-2
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Toriceliho trubice
1989
malba
akryl, plátno
45 x 45 cm
Stanislav Diviš
Vývoj a zánik cyklóny B
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Vývoj a zánik cyklóny C
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Vývoj a zánik cyklóny D
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Vývoj a zánik cyklóny H
1989
malba
akryl, plátno
115 x 115 cm
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 10
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115 cm
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 5
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115 cm
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 5/2
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115 cm
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 6
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115 cm
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 6/2
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 7
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115 cm
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 8
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115 cm
Stanislav Diviš
Dvanáct souborů č. 9
1990
malba
akryl, plátno
130 x 115 cm
Stanislav Diviš
Řešení hlavolamu č. 10
1990
malba
akryl, plátno
210 x 150 cm
Stanislav Diviš
Řešení hlavolamu č. 11
1990
malba
akryl, plátno
150 x 210 cm
Stanislav Diviš
Řešení hlavolamu č. 13
1990
malba
akryl, plátno
150 x 210 cm
Stanislav Diviš
Spartakiáda 90 č. 14
1990
malba
akryl, plátno
135 x 116 cm
Stanislav Diviš
Spartakiáda 90 č. 15
1990
malba
akryl, plátno
162 x 145 cm
Stanislav Diviš
Spartakiáda 90 č. 19
1990
malba
akryl, plátno
135 x 116 cm
Stanislav Diviš
Spartakiáda 90 č. 30
1990
malba
akryl, plátno
135 x 116 cm
Stanislav Diviš
Spartakiáda 90 č. 31
1990
malba
akryl, plátno
150 x 136
Stanislav Diviš
Spartakiáda 90 č. 4
1990
malba
akryl, plátno
135 x 116 cm
Stanislav Diviš
Studená fronta
1990
malba
akryl, plátno
145 x 125 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 1
1990
malba
akryl, plátno
145 x 125 cm
Stanislav Diviš
Malé azyly - Hynčina č. 3
1991
malba
akryl, plátno
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Malé azyly - Hynčina č. 4
1991
malba
akryl, plátno
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 16
1995
malba
akryl, plátno
145 x 120 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 20
1995
malba
akryl, plátno
145 x 120 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 21
1995
malba
akryl, plátno
145 x 120 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 6
1995
malba
akryl, plátno
145 x 120 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 7
1995
malba
akryl, plátno
150 x 135 cm
Stanislav Diviš
Katedrála č. 21
1996
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Katedrála č. 18
1997
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Dva světy II. č. 1 (Extáze)
2002
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Květy z ráje č. 4
2003
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Květy z ráje č. 2
2004
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Květy z ráje č. 5
2004
malba, plátno
akryl
Stanislav Diviš
Květy z ráje č. 6
2004
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Květy z ráje č. 7
2004
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Květy z ráje č. 8
2004
malba
akryl, plátno
Stanislav Diviš
Zbytky č. 15
2007
malba
akryl, plátno
200 x 180 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 15
2008
malba
akryl, plátno
80 x 85 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 16
2008
malba
akryl, plátno
80 x 85 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 19
2008
malba
akryl, plátno
180 x 200 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 26
2009
malba
akryl, plátno
240 x 240 cm
Stanislav Diviš
Zbytky č. 27
2009
malba
akryl, plátno
240 x 240 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 13
2010
malba
akryl, plátno
180 x 200 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 22
2010
malba
akryl, plátno
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 23
2010
malba
akryl, plátno
130 x 150 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 24
2010
malba
akryl, plátno
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky-skrytá krása č. V. 29
2010
malba
akryl
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 31
2011
malba
akryl, plátno
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 32
2011
malba
akryl, plátno
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky - skrytá krása č. V. 33
2011
malba
akryl, plátno
135 x 150 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky č. V. 52
2011
malba
akryl, plátno
75 x 55 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky č. V. 53
2011
malba
akryl, plátno
75 x 65 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky č. V. 62
2011
malba
akryl, plátno
75 x 65 cm
Stanislav Diviš
Nechtěné doteky č. V. 64
2011
malba
akryl, plátno
145 x 120 cm
Stanislav Diviš
Partitura (Simfonieta) č. 5
2011
malba
akryl, plátno
70 x 85 cm