Vladimír Ulrich

Guide
published, title (subtitle)
1981   Průvodce vyšehradským hřbitovem (Soupis významných hrobů na vyšehradském hřbitově)