Viera Jančeková (Levitt)

Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
2007   Framing of Art, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta umění a designu, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)