Kateřina Slípková

* 6. 9. 1953, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
ceramicist , doctor, painter

 

nationality: Czech
sex: female

word:
Vystudovala Lékařskou fakultu UK v Plzni, pracuje jako lékařka na oddělení nukleární medicíny ve FN v Plzni. Je autodidaktem, výtvarný projev jí pomáhal rozvíjet František Pavlas (viz zde), u něhož začínala jako sochařka při práci s keramikou, v 70. a 80. letech se věnovala drobné keramické plastice, od počátku 90. let se zaměřuje výhradně na malbu. Charakterizuje ji konstruktivní přístup k obrazové skladbě a geometrizující morfologie - tyto tendence jistě posílily lekce Františka Pavlase. Soustavným rozvojem dovedla Kateřina Slípková svůj projev do přesvědčivé umělecké formy. Charakteristickým rysem je oscilace mezi exaktní definicí obrazové plochy a svobodnou tvůrčí hrou. Prvý pól definuje typický čistý čtvercový formát, exaktní charakter kompoziční výstavby užívající repetitivní postupy, geometrizující znaková stylizace motivů v podobě jednoduchých tvarových elementů a minimalizace zobrazujících prostředků v radikálně plošném pojetí bez rukopisného malířského provedení. Druhý pól charakterizuje bezprostřední a někdy i ironická imaginativní hravost, s níž zpracovává jednotlivá témata, motivy a prvky, a přiřazuje exaktně čistým výtvarným realizacím často zlehčující názvy. Patří sem i citace z jakéhosi motivického slovníku klasického modernismu v podobě jednoduchých emblémů.
V kompozicích Kateřiny Slípkové, jak často napovídají jejich názvy, je vyprávěn určitý děj, nikoli však narativními prostředky, nýbrž jistými posuny a zásahy v exaktně formulované sestavě obrazových elementů. „Není to křehká abstrakce, ale spíš jakási spolehlivě uchopitelná geometrická stavebnice, o níž se prostor obrazu může opřít“ (B. Losenický). V rámci této „stavebnicové konstrukce“ a struktury se tak, v dialogu se zvolenými věcnými motivy, realizuje vlastní poetika obrazu a jeho sdělení. Ta se vyznačuje žensky jemným intelektuálním humorem.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018

notes:
Viz též (vl.jm.) Slípková, Dagmar, 1953-
Historie záhlaví
Pod vlastním jménem publikuje práce z oboru lékařství, pod jménem Kateřina Slípková práce z oboru výtvarné umění.
MUDr., internistka se specializací na nukleární medicínu (primářka Oddělení nukleární medicíny, Lékařská fakulta, Univerzita Karlova a Fakultní nemocnice, Plzeň).