Jaroslav Urbánek

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Jaroslav Urbánek
2004   Jaroslav Urbánek: Sochy
2014   Jaroslav Urbánek: Sochy, kresby, reliéfy
2018   Jaroslav Urbánek: Zánik a vzkříšení
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1985   Hampl, Urbánek
1992   S. V. U. Mánes (Seznam vystavených exponátů členů a hostů S. V. U. Mánes)
1993   Podzimní setkání členů S. V. U. Mánes v Jičíně
1994   Mánes Mánesu
1995   Džbán 1995. Mezinárodní sochařské sympozium
2001   Džbán 1992-2001 (Deset ročníků mezinárodního sochařského sympozia)
2009   Středočeské bienále 2009
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2012   Volný směr / Free Current (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku / A Meeting for Members of the Mánes Association of Fine Artists to Mark the 125th Anniversary of its Founding)
2014   Spolek výtvarných umělců Mánes na zámku Vrbičany
2015   Středočeské trienále 2015
2016   Šest sochařů z Mánesa - Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1992   Sborník S.V.U. Mánes (U příležitosti členské výstavy ve výstavních sálech Mánesa 5.11.-6.12.1992), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Hlas domova 2 (Výtvarné umění a architektura našeho Polabí), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2009   Jubilanti Mánesa 2009, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 2-3
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887-2009) Historie a současnost významného českého uměleckého spolku, Listy S.V.U. Mánes, 13, 1-2, 2009, 15-17
Author's Invitation
published, title (subtitle)
2004   Jaroslav Urbánek: Sochy
2006   Jaroslav Urbánek: Sochy
2013   Jaroslav Urbánek: Kámen
Collective Invitation
published, title (subtitle)
2004   Jubilanti S.V.U. Mánes 2004
2009   Spolek výtvarných umělců Mánes (1887 - 2009) / Verein Bildender Künstler Manes (1887 - 2009) (Historie a současnost významného českého uměleckého spolku / Geschichte und Gegenwart des Tschechischen Kunstvereins)
2009   Jubilanti Mánesa 2009
2012   Volný směr (Setkání členů S.V.U. Mánes k 125. výročí založení spolku)
2016   Šest sochařů z Mánesa (Petr Císařovský, Martina Fotrová, Stanislav Hanzík, Josef Klimeš, Jaroslav Urbánek, Jasan Zoubek)
Periodical
published, title (subtitle)
2002   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní číslo k výstavě Možná první a zatím poslední)
2004   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti S.V.U Mánes 2004)
2009   Listy S.V.U. Mánes (Zvláštní vydání k výstavě Jubilanti Mánesa 2009)
Poster
published, title (subtitle)
1996   Kresba Mánesa
List of Personalities/Members
published, title (subtitle)
2007   S.V.U. Mánes (Řádní členové Spolku výtvraných umělců Mánes od generace zakladatelů do dnešních dnů)