Jaroslav Hausner

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1982   Milan Hes: Obrazy
1982   Milan Hes: Obrazy z let 1977-1981
1988   Jaroslav Bocker: Sochy, kresby
1989   Milan Hes: Obrazy 1969/1989
1990   Jaroslav Bocker: Výběr z tvorby
2001   Vladivoj Kotyza: Retrospektiva 1965 - 2001
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
2000   Deset století (Tisíc let českého umění ve sbírce Západočeské galerie a Západočeského muzea v Plzni)