Lubomír starší Kressa

* 6. 12. 1941, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
20. 7. 1981, Třebíč (Třebíč), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, sculptor, ceramicist , pedagogue

 

nationality: Czech
sex: male

Lubomír starší Kressa
Bez názvu I
1965
kombinovaná technika
papír
Lubomír starší Kressa
Bez názvu II
1968
kombinovaná technika
papír
Lubomír starší Kressa
Hlava
nedatováno

ocel
Lubomír starší Kressa
Kamenná hlava
1969
malba
olej
Lubomír starší Kressa
Kruhy života
1980
kombinovaná technika
papír
Lubomír starší Kressa
Monstrance
1969

ocel

word:
Od počátku druhé poloviny 60. let úspěšně rozvíjel výtvarný talent v oblastech surrealistické plastiky, kresby, malby a grafiky. Mnohotvárnou, důsledně koncipovanou tvorbou reagoval na podněty vyvěrající ze vztahu člověka k přírodnímu dění, k městské civilizaci a k prostředkům techniky. Do velké šíře rozvinul estetické a významové možnosti monotypu z lékařské gázy. Tuto výtvarnou technologii uplatnil zejména v grafické oblasti, spolu s dekalkem ji aplikoval též v imaginativní malbě. V sochařství (i monumentálním) se věnoval především ocelové svařované plastice v surrealistických dílech antropomorfního charakteru.
Jan Dočekal, 2.8.2017

notes:
-
Samostatné výstavy:
1966 - Brno, Malá galerie Trýbova klubu Lékařské fakulty Univerzity J.E.Purkyně Brno (s Josefem Kremláčkem)
1979 - Brno, Galerie mladých (s Milanem Nestrojilem)
posmrtně:
1981 - Třebíč, Poetická kavárna Alfa (vzpomínkový večer k nedožitým 40. narozeninám)
1991 - Třebíč, Galerie Malovaný dům, Retrospektiva
1995 - Brno, Galerie mladých u Dobrého pastýře, Retrospektiva
2001 - Třebíč, Galerie Malovaný dům, Retrospektiva 2014 - Jihlava, Minigalerie Trifoil
2017 - Třebíč, Galerie Tympanon, Muzeum Vysočiny Třebíč
Kolektivní výstavy:
1965 - Třebíč, Závodní klub Závodů Gustava Klimenta (s Boženou Dvořákovou a Josefem Kremláčkem)
1967 - Nové výtvarné postupy, Brno, Dům umění
1968 - Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění
1968 - Bienále Výzkumy grafiky, Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
1969 - MAX, Brno, Dům umění
1969 - Praha, Špálova galerie
1969 - I. česká soutěžní výstava mladých 15/26, Brno, Dům pánů z Kunštátu
1970 - Skupina Konfese, Blansko, Závodní klub ROH ČKD
1970 - Skupina Konfese, Třebíč, Západomoravské muzeum,
1971 - Výtvarníci Vysočiny, 21. členská výstava SČVU, Jihlava, Oblastní galerie Vysočiny
1971 - Sen a skutečnost, Třebíč, Západomoravské muzeum
1971 - Skupina 4, Třebíč, výstavní síň Jednotného klubu pracujících
1972 - Skupina Integrace, Znojmo, Dům umění
1972 - Trienále 15/30, Brno, Dům pánů z Kunštátu
1972 - Trienále 15/30, Blansko, Závodní klub ROH ČKD
1972 - III. výtvarná Třebíč, Třebíč, Západomoravské muzeum
1972 - Skupina Integrace, Znojmo, Dům umění
1972 - Trienále 15/30,Brno, Dům pánu z Kunštátu
1972 - Trienále 15/30, Blansko, Zavodni klub ROH ČKD
1972 - III. výtvarná Třebíč, Třebíč, Západomoravské muzeum
1973 - Skupina 4, Třebíč, výstavní síň Jednotného klubu pracujících
1974 - IV. výtvarná Třebíč, Třebíč, výstavní síň Jednotného klubu pracujících ROH
1975 - Užité umění v našem životě, Třebíč, Okresní knihovna
1975 - III. sympozium výtvarníků pedagogů keramiků, Praha, Komenium
1976 - IV. výstava výtvarníků pedagogů, keramiků, Duchcov, zámek
1976 - VI. výstava mladých, Třebíč, výstavní síň Jednotného klubu pracujících
1979 - Ex libris, Brno, Starobrněnská historická knihovna
1979 - II. setkání výtvarníků pedagogů, Benešov nad Ploučnicí, zámek
1981 - III. výtvarné Třebíčsko, Třebíč, Okresní knihovna
1981 - Keramika po vyučování, Praha, Staroměstská radnice

posmrtně:
1982 - Výtvarná skupina 6, Třebíč, výstavní síň Jednotného klubu pracujících ROH
1999 - Skupina Lacoste, Třebíč, Galerie Malovaný dům
1999 - Skupina Lacoste, Dačice, Městské muzeum a galerie
2000 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Ostrava, Ostravské muzeum
2000 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Třebíč, Galerie Malovaný dům
2000 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Velké Meziříčí, Jupiter club
2000 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Moravský Krumlov, Knížecí dům
2001 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Dačice, Městské muzeum a galerie
2001 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Havlíčkův Brod, Galerie výtvarného umění
2001 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Prostějov, Muzeum Prostějovska
2001 - Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Moravské Budějovice, zámek
2002 - Na sítnici bouře - Současná surrealistická koláž, Třebíč, Galerie Malovaný dům
2007 - Skupina 4, Třebíč, Galerie Malovaný dům
2007 - Telč, Galerie Hasičský dům, Ladislav Novak a Skupina 4

Kolektivní výstavy v zahraničí:
1967 - Nevidljivo ogledalo (Integracija želje i sna), Galeria Kruševac (Jugoslávie)
1968 - Der Logik der Durchsichtigen Nacht (Tschechoslowakische Surrealisten), Kunstamt, Berlín - Wilmersdorf (Spolková republika Německo)
1969 - Surrealistes Tchecoslovaques 69, Galerie 7, Mons (Belgie)
1969 - Surrealistes Tchecoslovaques 69,Galerie La Grande Jatte, Brusel (Belgie)
1970 - Haus der Jugend, Freiburg (Spolková republika Německo)
1975 - XIV. Premi Internacional de Dibuix Juan Miró, Barcelona (Španělsko)
1975 - Třebíčští výtvarníci a fotografové, Oosterwlde, Nizozemsko
1977 - Invitant, Galerie Luka, Boechout (Nizozemsko)

posmrtně:
1998 - Skupina 4 a hosté, Horn (Rakousko)

Účast na sympoziu:
1978 - mezinárodní keramické sympozium, Pultusk (Polsko)

Realizace v architektuře:
1975 - železná svařovaná plastika pro Výzkumný ústav šlechtitelský ve Slavicích, okres Třebíč
1977 - keramický nástěnný reliéf "Záznam přírody" pro interiér základní školy v Třebíči (spolu s Jiřím Koňákem)
1978 - keramický nástěnný reliéf "Svět poznání dítěte" pro interiér mateřské školy v Třebíči (spolu s Jiřím Koňákem)
1978 - šest keramických plastik "Květy" pro atrium mateřské školy v Třebíči (spolu s Jiřím Koňákem)

Zastoupení ve sbírkách:
četné soukromé sbírky v České republice a v zahraničí.

Literatura:
výstavní katalog: Lubomír Kressa, Retrospektiva, Galerie Malovaný dům, Třebíč, 1991, text Ladislav Novák.
výstavní katalog: Příbuznost není dědičná (Surrealismus a svoboda), Ostravské muzeum, Ostrava, ad., 2000, text Arnošt Budík.
výstavní katalog: Lubomír Kressa st., Výběr z tvorby, Galerie Malovaný dům, Třebíč, 2001, text Jan Dočekal.
tisk: Jiskra (Třebíč), únor 1979, K výstavě Milana Nestrojila a Lubomíra Kressy v Brně, Jan Dočekal.
tisk: Region T, 5. 9.1995, Retrospektiva Lubomíra Kressy staršího, Jiří Valoch.
tisk: Rovnost - Horácký deník, 20. 5.1999, Zmírnění ideologického tlaku dalo umělcům iluzi svobody, Jan Dočekal.
tisk: Rovnost - Horácký deník, 16. 3.2000, V belgické metropoli chovají přízeň k umění našich tvůrců, Arnošt Budík a Jan Dočekal.
tisk: Mladá fronta Dnes, 17. 5.2000, Malovaný dům přivítal surrealisty, (fox).
tisk: Rovnost - Horácký deník, 21.12.2000, Soudobý český surrealismus je ve všech ohledech živé umění, Jan Dočekal.
tisk: Rovnost - Horácký deník, 24. 4.2001, Předčasně uzavřená tvorba umělce není stále doceněna, Jan Dočekal
internet: web_Literární noviny, blog_Jan Dočekal, 25.11.2016, S pronikavým pohledem pod povrch věcí a dějů
internet: web_Literární noviny, blog_Jan Dočekal, 4. 8.2017, Toliko osmnáct tvůrčích let surrealisty Lubomáíra Kressy
internet: web Kulturní noviny, č. 30/2017, Dílo Lubomíra Kressy je součástí českého i mezinárodního surrealismu
Jan Dočekal, 2.8.2017