Jan Zábrana

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
nedatováno   Václav Bláha: Odlesky
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1958   Rudá jízda, Oděské povídky, Povídky, Svět sovětů, nakladatelství Svazu československo-sovětského přátelství, Praha
1958   Míťova láska, Československý spisovatel, Praha
1961   Mladé víno (Almanach nových jmen české poezie), Československý spisovatel, Praha
1962   Lunapark v hlavě, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   Prezident krokadýlů, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1963   ...neb mrtvi jsouce hanby nedojdeme, Československý spisovatel, Praha
1963   Láska a hvězdy, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Mokré moře, Státní nakladatelství krásné literatury a umění, n.p. (SNKLU), Praha
1964   Startuji ze San Francisca, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1964   Lyrika, Československý spisovatel, Praha
1964   Příběh inženýra Kamuškina, Mladá fronta, nakladatelství Československého svazu mládeže (ČSM), Praha
1969   Neónová divočina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1971   Brightonský špalek, Moc a sláva, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1973   Vlak do Istanbulu, Tajný kurýr, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1976   Koně se přece střílejí, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   Když jsme tu byli spolu, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1979   3x Steve Carella a spol., Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1981   Smrt odpoledne, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1982   3x vražda z posedlosti, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Jádro věci, Konec dobrodružství, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   Anna Sněginová, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1986   3x 87. revír, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1988   Mokré moře, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   3x Steve Carella a spol., Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1990   Kvílení, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha
1991   Poslední setkání (Památce Vladimíra Kafky), Nakladatelství Q (Štěpán Kafka), Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1996   Jan Zábrana (4.6.1931 - 3.9.1984), ,
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   LeRoi Jones, Světová literatura, 8, 1, 1963/02, 18-19
1963   Allen Ginsberg, Světová literatura, 8, 6, 1963/11, 55-60
1966   Rilke-Pasternak, Sešity pro mladou literaturu, 1, 3, 1966/09, 26-26
1966   Na poříčí, č. 42, Sešity pro mladou literaturu, 1, 2, 1966/06, 45-
1968   Večer krátkých filmů, Sešity pro mladou literaturu, 3, 19, 1967/03, 6-7
1969   Není proč zapírat nechuť: ..., Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 29, 1969/03, 45-46
1969   Úvodem ke Ginsbergovu kvílení, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 30, 1969/04, 7-7
1969   Poznámka pod čarou ke kvílení, Sešity pro literaturu a diskusi, 4, 30, 1969/04, 13-13
1969   České frky (Z paměti a z notesů vybral Jan Zábrana), Host do domu, 15., 13, 1969, 32-33
1969   Pound & Beatnici, Světová literatura, 14, 1, 1969, 192-203
1969   Případ Beatnici, Světová literatura, 14, 5-6, 1969, 114-116
Almanach
published, title (subtitle)
1963   Almanach Klubu čtenářů 1962
Bibliophily
published, title (subtitle)
1997   Dopisy básníků malíři
Periodical
published, title (subtitle)
1963/12   Plamen (Měsíčník pro literaturu, umění a život)
Press News
published, title (subtitle)
2003   Příběh malíře, ilustrátora a knižního grafika Václava Bláhy