Josef Bohuslav Foerster

* 30. 12. 1859, Praha, Česká republika (Czech Republic)
29. 5. 1951, Nový Vestec (Praha-východ), Česká republika (Czech Republic)
pedagogue, writer, composer, painter

 

nationality: Czech
sex: male

word:
Narodil se v Praze v rodině hudebního teoretika a ředitele varhanické školy. Od mládí se začal učit hrát na klavír, varhany a violoncello. Na varhanické škole byl mimo jiné žákem F. Z. Skuherského. Po studiích začal učit hudbu nejprve soukromě, živil se i jako hudební referent (Národní listy, Die Zeit ve Vídni aj.). Od roku 1903 působil jako profesor skladby na Nové konzervatoři ve Vídni, od roku 1919 potom na konzervatoři v Praze.
Vychoval mnoho skladatelů meziválečné a poválečné generace (P. Bořkovec, E. F. Burian, J. Řídký, K. B. Jirák, V. Dobiáš ad.). V letech 1931-1939 pracoval jako prezident Československé akademie věd a umění. Byl umělecky všestranný a vedle hudby se uplatnil také jako malíř, dramatik, básník a spisovatel. Jako skladatel zasáhl Foerster do všech hudebních druhů a vytvořil dílo značně rozsáhlé. Je zařazován na přední místo mezi skladatele tzv. české moderny vedle J. Suka, V. Nováka a O. Ostrčila. Nejvíce byl ovlivněn hudbou pozdního romantismu, zejména Mahlerem, a impresionismu, tvořivě navázal na tradici české hudby 19. století. Velký význam má Foersterovo sborové dílo, dále v jeho skladatelském odkazu najdeme několik oper, melodramy, písňové cykly, symfonické a komorní partitury či skladby pro klavír. Jako uznávaný skladatel tradicionalistické větve české hudby se dožil úctyhodného věku dvaadevadesáti let.
rozhlas.cz, 24.8.2019

notes:
Odkaz. forma
Förster, Josef Bohuslav, 1859-1951