Petr Uhlíř

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1999   Petr Uhlíř
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1991   Almanach Q (4)
1999   Česká architektura 1989-1999 (Očima kritiků)
2010   České moderní a současné umění 1890 - 2010 (2. díl)
2010   Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010 (Part Two)
2011   Současný český industriál: Podoby soudobé průmyslové architektury / Contemporary Czech Industrial: Images of Contemporary Industrial Architecture
2016   Sen a skutečnost / Dream and Reality (30 let sbírky architektury Národní galerie v Praze / 30 Years of the Architecture Collection at the National Gallery in Prague)
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
2000   Kdo je kdo (Architektura), Agentura Kdo je kdo, _
2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
2007   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-2007 (XVIII. Tik-U), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
2010   Česká architektura od šedesátých let, České moderní a současné umění 1890 - 2010, , , 2010, 136-147
2010   Czech Architecture since the 1960s, Modern and Contemporary Czech Art 1890-2010, , , 2010, 136-147