Petr Uhlíř

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město) (Fakulta stavební, architektura), Kurial Antonín
1964 - 1965   Střední uměleckoprůmyslová škola (Škola uměleckých řemesel), Brno (Brno-město) ,