Petr Uhlíř

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2011   My jsme tím projektem žili (Stavba rodinného domu v období normalizace), Zlatý řez, Praha