Antonín Popp

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1893/12/04 - 1893/12/31   Umělecká beseda: 5. vánoční výstava, Spolkové místnosti Umělecké besedy, Praha
1938/05/27 - 1938/08/28   Postavy českých dějin, Mánes, Praha
1983/05 - 1983/06   Národní divadlo a výtvarné umění, Valdštejnská jízdárna, Praha
2002/09/05 - 2002/11/30   Carbunculus, Granatus, Zrnakoč, Sedmnáct století českého granátu, Lobkovický palác na Pražském hradě, Praha
2016/05/04 - 2016/09/25   Neklidná figura: Exprese v českém sochařství 1880-1914 / The Restless Figure: Expression in Czech Sculpture 1880-1914, Městská knihovna Praha, Praha
2019/11/15 - 2020/02/02   Bydlení v umění, Veletržní palác, Praha
Permanent Exhibition
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2008/05/15 -   Umění 19. století v Čechách, Klášter sv. Anežky České, Praha
2019/11/13 -   1796–1918: Umění dlouhého století, Veletržní palác, Praha