Peter Strassner

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Stredná škola umeleckého priemyslu, Bratislava (Bratislava) , Korkoš Ľudovít
1974 - 1980   Vysoká škola výtvarných umení, Bratislava (Bratislava) , Pribiš Rudolf