Karel Antonín Reina

builder, architect

 

sex: male

notes:
* prevděpodobně v oblasti Comského jezera v Lombardii

doložen roku 1703 v Rokytnici v Orlických horách - 1718-1721 přestavba zámecké rezidence Kryštofa Václava hraběte Nostitze-Rhienecka

-1718-1723 projekt prelatury augustiniánů kanovníků ve Šternberku a návrh přestavby kostela v Sezemicích u Pardubic
- od 1726 vedl výstavbu prelatury premonstrátské kanonie Hradisko u Olomouce a tamní opatské kaple sv. Štěpána, kterou snad i sám vyprojektoval
- 1723-1728 - Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově