Alex Beran

* 22. 7. 1923, Liberec (Liberec), Česká republika (Czech Republic)
† 27. 5. 2019, Liberec (Liberec), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist

 

nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo2004213731

notes:
Odkaz. forma
Beran, Alexandr, 1923-2019
-
Malíř a grafik.člen brněnského Sdružení Q
archivář severočeského Díla, zabývá se kresbou, malbou, grafikou, tvorba ovlivněna figurální a krajinářskou tematikou (zachycuje atmosféru Jizerských hor)

Alex Beran

Alex Beran je synem významného libereckého malíře a grafika Jaro Berana, v jehož dílně začínal s prvními výtvarnými pokusy. Jeho mládí a umělecké začátky ovšem poznamenala druhá světová válka. Obsazení pohraničí hitlerovským Německem přimělo rodinu k přesídlení do Nymburka, odkud pocházela Beranova matka. Po absolvování kvinty na gymnáziu odešel za uměleckým vzděláním do Zlína. Dusná atmosféra válečných let dala vzniknout kolekci obrazů s lidmi se zafačovanými hlavami bloudícími v kulisách ostnatých drátů a symbolů zničené civilizace. Paradoxem zůstává, že právě tyto mladické výtvory dosáhly zpětně asi největšího ocenění v oficiální uměnovědě. Objevily se v Dějinách českého výtvarného umění (2005), na výstavě Konec avantgardy? v Galerii hlavního města Prahy (2011) i v první stálé expozici Oblastní galerie v nových prostorách zrekonstruovaných městských lázní.
Na tuto tvorbu ale Alex Beran po návratu do Liberce nenavázal. Padesátá léta jsou pro něj především hledáním osobitého malířského stylu v pro umělce velmi složité a těžké době. Podobně jako jeho další vrstevníci (P. Šulc, J. Solovjevová ad.) nachází skulinu mezi oficiálně proklamovaným socialistickým realismem a evropskou modernou ve výrazu, který by se dal nazvat robustním realismem. Pádnými tahy zachycuje obyčejné lidi, ať to jsou jizerskohorští dřevaři při práci nebo výjevy ze všedních chvil rodinného života. Vedle portrétů vznikají i obrazy s námětem libereckých městských zákoutí vyznačující se často silnou obrysovou linií a zjednodušením tvarů.
Předválečný skaut Alex Beran měl vždy blízko k přírodě. Nejčastěji trempoval po Jizerských horách, a tak vznikla rodinná táborová osada White Bat (Bílý netopýr). Po odchodu dcery Kateřiny na studia se toulal po lesích již sám jako jizerskohorský poustevník, jak se charakterizuje ve své monografii vydané v roce 2008. Intenzívní prožitky horské krajiny nemohly zůstat bez vlivu na jeho tvorbu. V šedesátých letech tak začíná krystalizovat jeho osobitý malířský projev. Téma, kterým se zabýval, by dalo shrnout pod pojem architektura lesa. A je to les typicky jizerskohorský, kde mají vedle stromů stejně velký význam také balvany a bystré stružky potoků, vše ve vzájemném propojení. Mezi svislicemi kmenů hledajícími si cestu ke světlu mezi žulovými bloky skáče z kamene na kámen potok, obvykle jediná kontrastní barva k jinak tlumeným valérům lesního interiéru. Řazení stromů je také námětem několika asambláží složených z hůlek a různých kousků polychromovaného dřeva. Motiv lesa ale Beran postupně zpracovává stále abstraktnějšími způsoby, takže nakonec zůstává jen jeho rytmus a celková nálada.
Od poloviny osmdesátých let se datuje dlouhá řada kreseb a grafik se zmnoženými detailními tvary, ke kterým ho přivedl zvláštní přírodní úkaz, když v náplavu přehrady na Černé Nise spatřil neobvyklé seskupení drobných odštěpků dřeva, jaké zde předtím ani potom už neviděl. Tuto fázi tvorby bychom mohli nazvat jakýmsi elementarismem. Projevil se zejména v pracích na papíře, které se po ztrátě ateliéru staly těžištěm Beranovy tvorby. Jiným inspiračním zdrojem mu byla hlavně v posledních dvou dekádách života hudba a literatura, především poezie.
Šíře umělcova záběru je obdivuhodná. Vedle volných kompozic jsou to plakáty, ilustrace, ex librisy a v 60. letech i realizace v architektuře. Ač se sám vzhledem mnohotvárnosti své tvorby odmítal nazývat malířem Jizerských hor, vystihl podstatu toho kousku světa jako nikdo jiný.
Roman Karpaš, severoceskasbirka.cz, 21.12.2019

Alex Beran

from - to   school, city, faculty, specialization, professor
1934 - 1938   Gymnázium, Liberec (Liberec)
1938 - 1939   Gymnázium, Nymburk (Nymburk)
1939 - 1939   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), propagační grafika a výtvarnictví, Wiesner Arnošt, *1890
1939 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), propagační grafika a výtvarnictví, Sládek Jan, *1906
1939 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), propagační grafika a výtvarnictví, Milén Eduard, *1891
1939 - 1944   Škola umění (1939-1947), Zlín (Zlín), propagační grafika a výtvarnictví, Hroch Vladimír, *1907

Alex Beran

from - to   institution, city, notes
???? - 1938   Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1938 - ????   Nymburk (Nymburk), Nymburk (Nymburk)
1939 - 1944   Zlín (Zlín), Zlín (Zlín), Škola umění
1943 - ????   Nymburk (Nymburk), Nymburk (Nymburk), setkání s Bohumilem Hrabalem
1945 - ????   Napajedla, Napajedla (Zlín), totálně nasazen na zákopech
1945 - 1946   Nymburk (Nymburk), Nymburk (Nymburk)
1946 - 1946   _, vojenská prezenční služba
1946 - ????   Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1948 - ????   Liberec (Liberec), Liberec (Liberec)
1965 - ????   Guinea (tropická Afrika), na pozvání splužáka z libereckého gymnázia MUDr. Eduarda Krýsy
1966 - 1966   Bretaň, Bretaň, s Josefem Hýskem, Vladimírem Komárkem a Václavem Pokorným
1966 - 1966   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), s Josefem Hýskem, Vladimírem Komárkem a Václavem Pokorným
1967 - 2002   Ateliér Alexandra Berana, Liberec (Liberec), Tržní náměstí
1967 - 1967   Espace Eiffel Branly, Paříž (Paris), návštěva retrospektivy Pabla Picassa s Daliborem Matoušem a Václavem Pokorným

Alex Beran

from - to   student, school, city
1946 - 1950   Rusek Ladislav, *1927, Univerzita Palackého, Olomouc (Olomouc), Pedagogická fakulta

Alex Beran

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953, Q-Q
???? - ????   Iniciativa, *
???? - ????   Q-Brno, *

Alex Beran

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1949/04/30 - 1949/05/29   Alex Beran: Obrazy a kresby z let 1943-1949, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1953/05/01 - 1953/05/31   Alexander Beran: Kresby a malba, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
1971/02/07 - 1971/02/28   Alex Beran: Obrazy, kresby, grafika, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
1989/03/09 - 1989/04/23   Alex Beran: Grafiky a kresby, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2004/07/27 - 2004/08/27   Alex Beran: Obrazy, Galerie MY, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
2008/06/26 - 2008/09/14   Alex Beran: Retrospektiva. Cesty jizerského poustevníka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
2015/02/05 - 2015/04/05   Alex Beran: Zlínské odpoledne, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2023/09/22 - 2023/11/12   Alex Beran: Zlínské období (1939–1945), Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1945/11/11 - 1945/12/02   Výstava studentů výtvarníků, Uměleckoprůmyslové museum, Praha
1949/12/03 - 1950/01/08   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu, Dům výtvarného umění, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Mánes, Praha
1951/12/01 - 1952/01/20   Výtvarná úroda 1951. Výstava Svazu československých výtvarných umělců, Slovanský ostrov, Praha
1952/12/12 - 1953/02/11   Výtvarní umělci na stavbách socialismu, Mánes, Praha
1956/01   Výstava krajského střediska ÚSČSVU, Krajská galerie, Liberec (Liberec)
1958   Výstava libereckých výtvarníků, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
1958 - 1959   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Jízdárna Pražského hradu, Praha
1958/05/18 - 1958/06/29   Umění mladých výtvarníků Československa 1958. Obrazy a plastiky, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
1958/05/18 - 1958/07/31   Jaro a Alex Beran: Náš Liberec, Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
1959/12   Iniciativa a projekt, Galerie mladých, U Řečických, Praha
1960/06/22 - 1960/07/24   Výtvarníci k 15. výročí ČSR, Krajská galerie, Liberec (Liberec)
1960/12 - 1961/01   Nová grafika členů a hostů SČUG Hollar, Galerie Hollar, Praha
1961/02   Výstava liberecké pobočky, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou), Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
1962/03/02 - 1962/03/25   Hosté Hollara (Výstava grafiky hostů Hollara), Galerie Hollar, Praha
1968/05/03 - 1968/05/26   Počátky generace, Galerie Václava Špály, Praha
1968/10/28 - 1969/01   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců, Galerie výtvarného umění, Cheb (Cheb)
1968/11/05 - 1968/12/08   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Praha, Praha
1969/05 - 1969/06   Konfrontace 69 - Výstava severočeské grafiky, Muzeum, Teplice (Teplice)
1972/06/14 - 1972/09/17   5. bienále užité grafiky Brno 1972, Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1976/04 - 1976/06   Máchovské motivy v současném výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1976/05/07 -   Malerei und grafik aus der Tschechoslowakei, Volkshochschule Leverkusen, Leverkusen
1978/03/04 - 1978/04/03   Christchurch Art Festival, Robert McDougall Art Gallery, Christchurch
1979/05 - 1979/06   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století, Výstavní a koncertní síň Bedřicha Smetany, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
1980/06/18 - 1980/09/21   9. bienále užité grafiky Brno 1980: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1981/04/23 - 1981/05/24   Ex libris - soudobá knižní značka, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1982/11/30 - 1983/01   Ilustrace k poezii Vladimíra Holana, Památník národního písemnictví, Praha
1984/06/13 - 1984/09/23   11. Bienále užité grafiky Brno 1984: Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1987/03/19 - 1987/05/10   Výtvarní umělci Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1987/09/10 - 1987/11/01   Současné české exlibris, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
1988/09/15 - 1988/10/16   Současné české exlibris, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990/05 - 1990/06   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
1991/01/31 - 1991/04/01   Současná grafika Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
1995/10/03 - 1995/11/12   630 cm2 Mail-art Ostrava ´95, Nová síň (Nová výstavní síň), Poruba, Ostrava (Ostrava-město)
1996/08/29 - 1996/09/30   8. trienále českého ex libris Chrudim, Divadlo Dr. Karla Pippicha, Chrudim (Chrudim)
1997/03/08 - 1997/04/27   Das tschechische Plakat der sechziger Jahre, Rosgartenmuseum, Kostnice (Konstanz)
1997/06/05 - 1997/08/17   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Uměleckoprůmyslové muzeum, Brno (Brno-město)
1998/04/18 - 1998/05/03   Záznamy, dojmy, sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
1999/10/09 - 1999/11/14   IX. trienále ex libris Chrudim 1996–1999, Okresní muzeum, Chrudim (Chrudim)
2005   Grafix 2005, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2007   Grafix 2007 - Česko-rakouské bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2007, Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
2011/05/26 - 2011/09/25   Konec avantgardy?: Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Městská knihovna Praha, Praha
2015/03/05 - 2015/06/07   Ve válce múzy mlčí, Oblastní galerie Liberec (Lázně), Liberec (Liberec)
2019/09/10 - 2019/10/06   Láska v křečích explozí, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2019/09/18 - 2019/11/24   Severočeská sbírka, Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov (Semily)
2020/10/06 - 2021/02/07   Ó, šaty!, Esterházyho palác, Bratislava (Bratislava)
2021/10/03 - 2022/01/16   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
2022/05/26 - 2022/09/19   Škola umění Zlín, Galerie Václava Chada, Zlín (Zlín)
2023/05/10 - 2023/06/02   Severočeská sbírka, Galerie N, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
dražba/aukce/bazar
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, aukce, Galerie Kvalitář, Praha
2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
předaukční výstava
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
2016/11/16 - 2016/11/19   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Etcetera, Brno (Brno-město)
2016/11/22 - 2016/11/26   Soukromá sbírka umění, Božský princip, Pohled do krajiny, Galerie Kvalitář, Praha
2022/05/23 - 2022/05/26   193. aukce: Bibliofilská aukce, Galerie Vltavín, Masarykovo nábřeží, Praha
stálá/dlouhodobá expozice
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1974 -   České malířství XX. století, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)

Alex Beran

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1949   Alex Beran: Obrazy a kresby z let 1943 - 1949
  1989   Alex Beran, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2004   Alex Beran: Obrazy, Galerie MY, Jablonec nad Nisou (Jablonec nad Nisou)
  2008   Alex Beran: Cesty jizerského poustevníka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2015   Alex Beran: Zlínské odpoledne (Kresby a fotografické experimenty), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2023   Alex Beran: Zlínské období (1939–1945), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1945   Student Painter's and Sculptor Exhibition (Vystavka studentov skulptorov / Exposition des Peintres et Sculpteurs edutiants / Výstava studentů výtvarníků), Mladá fronta, a.s. Praha, Praha
  1945   Výstava studentů výtvarníků
  1949   Výtvarní umělci k II. všeodborovému sjezdu (Obrazy - plastiky - užité umění)
  1951   Výtvarná úroda 1951 (Výstava Svazu československých výtvarných umělců)
  1952   Výtvarní umělci na stavbách socialismu, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1958   Umění mladých výtvarníků Československa 1958, Ústřední výbor Československého svazu mládeže (ÚV ČSM), Praha
  1960   Hollar 1960 (Výstava nové grafiky členů a hostů SČUG Hollar)
  1960   Výtvarníci k 15. výročí ČSR, Svaz československých výtvarných umělců, Liberec (Liberec)
  1962   Výstava hostů Hollara
  1966   Euro-exlibris '66, Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci, Olomouc (Olomouc)
  1966   Výtvarníci Liberecka 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Liberec (Liberec)
  1968   1. trienále jihočeských, severočeských a západočeských výtvarných umělců
  1969   Konfrontace 69 (Výstava severočeské grafiky)
  1972   V. bienále užité grafiky Brno 1972 (Mezinárodní výstava ilusrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1976   Máchovské motivy v současném výtvarném umění, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1976   Malerei und grafik aus der Tschechoslowakei, Volkshochschule Leverkusen, Leverkusen
  1978   Christchurch Art Festival International of Drawings (Robert McDougall Art Gallery)
  1979   Krajina severních Čech v obrazech českých malířů 20. století, Krajské kulturní středisko, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  1980   IX. bienále užité grafiky Brno 1980 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1981   Exlibris (Soudobá knižní značka), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   Ilustrace k Holanově poezii, Památník národního písemnictví, Praha
  1983   IV. výstava profesorů a žáků Školy umění ve Zlíně, Oblastní galerie výtvarného umění, Gottwaldov (Zlín)
  1984   XI. Bienále užité grafiky Brno 1984 (Mezinárodní výstava ilustrace a knižní grafiky), Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1987   Současné české exlibris
  1987   Výtvarní umělci Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1988   Současné české exlibris, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   45 let výtvarného umění Severních Čech 1945-1990, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Litoměřice (Litoměřice)
  1991   Současná grafika Liberecka, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1996   Osmé trienále ex libris Chrudim 1992–1995, T.T.V., spol. s r.o., Praha
  1997   630 cm2 (Mail-art Ostrava 95/97; Katalog výstav v letech 1995 a 1997), Galerie výtvarného umění v Ostravě, Ostrava (Ostrava-město)
  1997   Český plakát 60. let ze sbírek Moravské galerie Brno, Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
  1998   Záznamy dojmy sny 2, Galerie z ruky, Křížovice, Doubravník (Brno-venkov)
  1999   IX. trienále ex libris Chrudim, Kabinet ex libris Památníku národního písemnictví v Praze (Galerie ex libris), Chrudim (Chrudim)
  2003   Grafix 2003 (Bienále drobné grafiky Grafix - Břeclav 2003), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2005   Grafix 2005 (Bienále drobné grafiky GRAFIX - Břeclav 2005), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2007   Grafix 2007 (Česko - rakouské bienále drobné grafiky Grafix-Břeclav 2007), Městské muzeum a galerie, Břeclav (Břeclav)
  2015   Ostrov umění v moři průmyslu / An Island of Art in a Sea of Industry (Zlínská škola umění (1939-1949) / School of Arts in Zlín (1939-1949)), Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o., Zlín (Zlín)
  2018   Trauma, tíseň, extáze, prázdnota (Formule afektu a patosu 1900–2018), Západočeská galerie v Plzni, Plzeň (Plzeň-město)
  2019   Láska v křečích explozí (Škola umění Zlín), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2019   Severočeská sbírka, Muzeum Českého ráje v Turnově, Turnov (Semily)
  2021   Samota uprostřed davu (Charles Baudelaire a české umění), Galerie Středočeského kraje (GASK), Kutná Hora (Kutná Hora)
  nedatováno   Kolektiv severočeských výtvarníků, Svaz československých výtvarných umělců, Liberec (Liberec)
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1985   Severočeská grafika, Severočeské nakladatelství, Ústí nad Labem (Ústí nad Labem)
  2000   České exlibris: Historie a současnost, Památník národního písemnictví, Praha
  2012   České grafické novoročenky (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2018   Moderní exlibris v českých zemích, Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
  2021   Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění, Arbor vitae, Řevnice (Praha-západ)
antologie/sborník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   300 malířů, sochařů, grafiků 5 generací k 50 létům republiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1993   Nový slovník československých výtvarných umělců (I. díl; A - K), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  1998   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1997 (I. A – Č), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Život a výstavba města pracující mládeže, Výtvarná práce
  1956   Členská výstava libereckého krajského střediska, Výtvarná práce, 10-11
  1958   Výstava libereckých výtvarníků, Výtvarná práce
  1960   Kolektiv severočeských výtvarníků vystavoval..., Výtvarná práce, 10
  1960   Patnáct olomouckých let, Výtvarná práce
  1960   Z brněnských výstav, Výtvarná práce
  1961   Výstava liberecké pobočky, Výtvarná práce
  1968   Počátky generace, Výtvarná práce
  2000   5/ Tvůrci českého exlibris, České exlibris: Historie a současnost, 32-130
  2015   Alex Beran (Zlínské odpoledne), Prostor Zlín, 10-13
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1971   Alex Beran: Obrazy, kresby, grafika, Muzeum dělnického hnutí, Semily (Semily)
  2008   Cesty jizerského poustevníka (Alex Beran: Retrospektiva), Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1958   Jaro a Alex Beran: Náš Liberec (Obrazy, kresby, grafika 1912-1958), Severočeské muzeum p.o., Liberec (Liberec)
  1991   Současná grafika Liberecka, Josef Sudek sběratel moderního umění, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  2022   Škola umění Zlín (Alex Beran, Václav Chad, František Chmelař, Jiřina Doubnerová, Otakar Hudeček, Čestmír Kafka, Slavoj Kovařík, Jan Rajlich, Milada Schmidtová Čermáková, Miroslav Šimorda), Zlínský zámek, o.p.s., Zlín (Zlín)
  2023   Severočeská sbírka, Technická univerzita Liberec, Fakulta textilní, Katedra designu, Liberec (Liberec)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Almanach Q (7), Sdružení Q, Brno (Brno-město)
aukční katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  2016   Etcetera: Soukromá sbírka umění, Etcetera Auctions, s.r.o., Brno (Brno-město)
  2022   Aukční síň Vltavín: 193. aukce (Bibliofilská aukce), Aukční síň Vltavín, Praha
sbírkový katalog
  published   title (subtitle), publisher, city
  1974   České malířství XX. století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci, Severočeské nakladatelství, Liberec (Liberec)
seznam vystavených prací
  published   title (subtitle), publisher, city
  1968   (300 5 50) (Vystavené práce)
  nedatováno   Seznam vystavených prací
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha
soubor reprodukcí
  published   title (subtitle), publisher, city
  1953   Stavby socialismu v dílech našich výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha

Alex Beran

podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1952   Výtvarní umělci na stavbách socialismu (Položili jsme v redakci několik otázek malíři Alexu Beranovi...), Výtvarné umění, 2, 9-10, 455-456
  1952   Zkušenosti z výstav sovětského a ruského umění v Liberci (Ze života krajských středisek SČSVU), Výtvarné umění, 2, 5-6, 257-260
  1953   Max Švabinský a Liberecký kraj, Výtvarná práce
  1953   Více umění do našeho tisku, Výtvarná práce
  1954   Liberečtí výtvarníci diskutují o své práci, Výtvarná práce
  1956   Vydělat na kultuře?, Výtvarná práce, 10

Alex Beran

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Karel Vik: Výběr kreseb a grafiky z let 1914 - 1955
  1957   František Kaván: Obrazy a kresby z mladší doby 1887-1904, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1957   Jindřich Prucha 1886-1914: Malířské dílo, Krajská galerie, Liberec (Liberec)
  1959   Josef Mařatka: Plastiky a kresby, Krajská galerie, Liberec (Liberec)
  1963   Karel Černý: Obrazy a kresby z let 1935-1958
  1989   Alex Beran, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
  1992   Jaro Beran, Oblastní galerie Liberec, Liberec (Liberec)
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1960   Výtvarníci k 15. výročí ČSR, Svaz československých výtvarných umělců, Liberec (Liberec)
  1966   Výtvarníci Liberecka 1966, Svaz československých výtvarných umělců, Liberec (Liberec)
  1969   Sklo severočeských výtvarníků, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Malíř a grafik Jaro Beran, Česká beseda, Liberec (Liberec)

Alex Beran

kniha
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Malíř a grafik Jaro Beran, Česká beseda, Liberec (Liberec)