Pavel Janouškovec

* 6. 10. 1961, Plzeň (Plzeň-město), Česká republika (Czech Republic)
painter, graphic artist, photographer, designer

 

nationality: Czech
sex: male
web: www.janouskovec.eu
email: janouskovec.eupavel@janouskovec.eu

word:
Pavel Janouškovec se soukromě učil kresbě a malbě u malíře a sochaře Jaroslava Šindeláře, v první polovině osmdesátých let navštěvoval malířské kursy Jiřího Patery. Na plenérech vedených tímto vynikajícím malířem nalezl také základní téma své tvorby – krajinu, kterou transformuje do více či méně abstrahované výtvarné kompozice, jejíž barevné plochy a znakové motivy, bez ohledu na konstruktivně stylizovanou podobu, evokují prostor, prvky a atmosféru krajiny. Janouškovcovy „kompozice“ patřily zejména v první polovině osmdesátých let skutečně k nejpůvodnějším a nejkvalitnějším obrazovým projevům v plzeňském výtvarném prostředí. Jejich racionálně věcný, abstraktní charakter zdůrazňovala i čistě katalogizační funkce obecných číslovaných názvů děl. Ostatně samotný typ krajiny jako výchozí inspirace těchto abstraktních kompozic měl technický charakter, k němuž se příležitostně vázal ekologický obsah. Později se Janouškovcova tvorba proměnila a konstruktivní základ jeho tvarosloví (ovšem vždy podaný s určitou expresivitou) vystřídalo volnější organické pojetí kompozice a forem. Přesto je to stále typ „moderní krajiny“, co jej zajímá, spojený s estetickým působením zde přítomných průmyslových prvků. Janouškovec vychází z lidského vnímání vlastního pohybu v prostoru; to je pak východiskem, které lze dále transformovat do imaginární „vnitřní krajiny“. Vedle malby, v níž se vedle klasického oleje a akrylu experimentálně uplatňují emaily, spreje či tmely, se Janouškovec věnuje grafice a tvoří rovněž spíše dekorativně zaměřené objekty ze dřeva a keramiky, či textilní obrazy.
artotekaplzen.cz, 23.6.2018