Julius Žembery

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1997   Říčanští výtvarníci, Kapitoly z dějin Říčan, , , 1997, 443-451