John Updike

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1963   John Updike bývá všeobecně označován..., Světová literatura, 8, 5, 1963/09, 177-
1997   Život byl ke mně laskavý ((Rozhovor s Johnem Updikem)), Salon 25, , , 1997/07/24, 1-
Theatre Program
published, title (subtitle)
1985   Naším hosetm je ... světová literatura