Milan Zrník

from - to, school, city (faculty, specialization), professor
? - ?   Vysoké učení technické v Brně, Brno (Brno-město) (Fakulta architektury, ),