Emily Dickinson

Book
published, title (subtitle), publisher, city
1976   Lavina, Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p., Praha