Václav Hodan

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1988   Hodnota a krása (aktuální rozhovor), Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 1, 0, 1988/01/07, 1-
1989   Video na Salónu 89, Ateliér, čtrnáctideník Svazu českých výtvarných umělců, 2, 17, 1989/08/22, 3-