Ladislav Hodný

* 3. 6. 1909, Týn nad Vltavou (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)
† 13. 3. 2000, České Budějovice (České Budějovice), Česká republika (Czech Republic)

 

middle name: starší
nationality: Czech
sex: male

NK AUT: jo20010083027
WIKIDATA: Q95439590
VIAF: 84123290

Ladislav Hodný

Byl bytostně spjatý se svým rodištěm (3. června 1909 v Týně nad Vltavou), kterému zůstal věrný po celý život (†13. března 2000 v Českých Budějovicích). Knihařskému řemeslu se vyučil v letech 1923–1926 u místního mistra Františka Hájka. Po vyučení odešel do Prahy, kde jako knihař a linkovač pracoval u firmy Schořálek a Podaný. Dílnu svého mistra převzal v roce 1934 po návratu do Týna. Rozsah a druh práce určovaly zakázky běžných zákazníků a vývoj knihařské živnosti. Ačkoliv v Praze v době jeho pobytu působili dlouhá léta Ludvík Bradáč i manželé Ludmila a Alois Jiroutovi, vrátil se do Týna neovlivněn jejich činností. K orientaci na bibliofilskou vazbu byl přiveden až svým přítelem L. Richterem a jeho požadavkem vazeb jiného typu. Začal tedy zhotovovat celoplátěné vazby zdobené stříkáním. Sám však brzy poznal, že to není to správné východisko. Pustil se tedy do aplikací plátna. K definitivnímu rozhodnutí došel po setkání (1938) s Ludvíkem Bradáčem v třítýdenním kursu umělecké knižní vazby, vedeném Bradáčem v Českých Budějovicích. Ladislav Hodný se pak pouštěl do stále složitějších úkolů. Snažil se vypracovat technologii tzv. olejových papírů. Ty uplatňoval při vazbách knih menších formátů. K potažení desek, na přídeští i předsádky vyráběl překrásné tušované papíry. Výrazným impulsem pro krystalizaci dalšího knihařského projevu bylo navázání přátelského styku s Oldřichem Menhartem (1948). V té době již plně ovládal nejen knihařské řemeslo, ale i všechny jeho finesy. Hodného hluboké znalosti české výtvarné kultury a krásné literatury spolu se znalostmi požadavků milovníků knih a bibliofilů vytvořily základ, na němž rozvíjel a rozpracovával klasický styl české knižní vazby devatenáctého století. Vazby Ladislava Hodného můžeme členit do dvou skupin. Jako primární jsou to vazby prováděné za použití tradičních materiálů, jako je kůže a papír. Jistá společenská izolovanost daná místem pobytu eliminovala z jeho tvorby zásahy módních vlivů a napomohla k utváření její umělecké celistvosti, jejíž nezbytnou součástí se stala jihočeská krajina. To však nebránilo tomu, aby se pokoušel o zpracování a zhodnocení nových materiálů, jako je např. skivertex, vertex, payco nebo elefanhant. Použití umělých materiálů snížilo její finanční náklady a tvůrce tak naplňoval jeden ze svých cílů – knihu hodnotného obsahu a důstojné vnější úpravy dát širšímu okruhu zájemců. Používání umělých kůží mělo však pořád ještě charakter experimentu – šlo totiž současně i o to, aby tradiční knihařské techniky byly ověřeny v praktickém používání. Celkové výtvarné pojetí Hodného vazeb vycházelo z úzké spolupráce s výtvarníky (Oldřich Menhart, Miroslav Váša), řadu vazeb realizoval dle vlastních návrhů. S přítelem Hlinovským se pokusil i o malované vazby. Jednotlivé vazby i s odstupem let působí dojmem důstojné vyrovnanosti vycházející z knihařova citového prožitku literárního díla. Na vytvoření silného citového výrazu se podílí jednotící princip výběru a zpracování materiálu, přehledná, ale vždy objevná a téměř nikdy se neopakující výtvarná kompozice vazby a sugestivní symetrie jejích výtvarných prvků. Knižní vazby Ladislava Hodného vytvořily jednotný celek obsahu a formy literárního díla. Důkladnou znalostí řemesla spolu s osobním vztahem k vázanému literárnímu dílu umocňoval estetický i emotivní výsledný dojem svých prací. Tyto skutečnosti se prakticky projevovaly v dlouhodobé spolupráci s Lyrou Pragensis. Od roku 1959 vystavoval na řadě autorských i kolektivních výstav. Byl zakládajícím a pravidelným účastníkem Trienále umělecké knižní vazby, členem Internationale Vereinigung Meister der Einbandkunst (1979), čestným členstvím jej v roce 1999 poctil Spolek českých bibliofilů. Na řemeslné i výtvarné tradice rodiny navazuje nejen syn Ladislav, ale i mezi vnuky má své pokračovatele.
mkloket.cz, 13.2.2019

Ladislav Hodný

 

Ladislav Hodný

from - to   institution, city, notes
???? - ????   Týn nad Vltavou (České Budějovice), Týn nad Vltavou (České Budějovice)

Ladislav Hodný

from - to   student, school, city
1977 - 1977   Zákostelecký Bedřich, *1942, knihařský ateliér Ladislava Hodného, Týn nad Vltavou (České Budějovice)

Ladislav Hodný

from - to   group, *creation, notes
???? - ????   Český fond výtvarných umění (ČFVU), *1953, Mnichov
???? - ????   Mezinárodní sdružení knihvazačů, *

Ladislav Hodný

autorská
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1967/05 - 1967/09   Ladislav Hodný: Knižní vazby, Klášter Zlatá Koruna, Zlatá Koruna (Český Krumlov)
1976/10/27 -   Knižní vazby Ladislava Hodného, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
1977 - 1977/08/31   Ladislav Hodný: Knižní vazby, Síň revolučních tradic, Kaplice (Český Krumlov)
1979/03 - 1979/04   Ladislav Hodný: Knižní vazby, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1980/08/15 -   Ladislav Hodný: Umělecká knižní vazba, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
1999/03/12 - 1999/04/06   Ladislav Hodný: Knižní vazby - výběr z díla, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2009/05/02 - 2009/05/21   Ladislav Hodný (1909-2000): Pocta tatínkovi, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
kolektivní
date of exhibition   exhibition title, place of exhibition
1958   Výtvarníci krajské pobočky SČSVU, Dům umění, České Budějovice (České Budějovice)
1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
1965/05 - 1965/09   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Dům U Hybernů, Praha
1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
1974/11 - 1974/12   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dílo - podnik Českého fondu výtvarných umění, České Budějovice (České Budějovice)
1974/12/05 - 1975/01/12   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Galerie Československý spisovatel, Praha
1977/01 - 1977/04   Ladislav Hodný: Umělecká knižní vazba: Z tvorby představitelů dvou generací českého uměleckého knihařství, Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
1978/10/25 - 1978/11/12   Jihočeští výtvarníci k slavným výročím, České Budějovice (České Budějovice), České Budějovice (České Budějovice)
1979/03/06 -   Ladislav Hodný: Umělecká knižní vazba, Karel Valter: Papírotisky, grafika, kresby, Výstavní síň Umění - Knihy, Praha
1981   Nejkrásnější knihy roku 1980, Památník národního písemnictví, Praha
1981/07/09 - 1981/09/06   Oborová výstava užité grafiky, Galerie Jaroslava Fragnera, Praha
1982/03/23 - 1982/04/09   3 knihy x 10 knihařů, Malá galerie Československého spisovatele, Praha
1982/10/09 - 1982/10/31   4. trienále umělecké knižní vazby Brno 1982, Dům pánů z Kunštátu, Brno (Brno-město)
1985/05 - 1985/09   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Praha, Praha
1985/10/16 -   Vyznání životu a míru: Přehlídka československého výtvarného umění k 40. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Dom kultúry, Bratislava (Bratislava)
1988/03/19 - 1988/03/27   Prostor 3, Jan Steklík: Čára, Galerie H, Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
1990/10/04 - 1990/11/04   Ladislav Hodný & syn: Knižní vazby, Galerie d - Dientzenhoferův dům, Praha
1990/11/06 - 1990/12/09   Současná česká kniha, Mánes, Praha
1991/07/22 - 1991/08/09   Ladislav Hodný st.: Knižní vazby, Ladislav Hodný ml.: Obrazy, Galerie K, České Budějovice (České Budějovice)
1992/09/26 - 1992/11/30   7. trienále umělecké knižní vazby Praha ´92, Památník národního písemnictví, Praha
1995   Vltavotýnské dvorky: 22 českých grafiků, Galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
1996/07/14 - 1996/08/08   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996, Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
2010/01/26 - 2010/02/07   Ladislav Hodný - Ateliér Hodný, Galerie Nová síň, Praha
2012/04/07 - 2012/05/02   Ladislav Hodný a synové: Obrazy, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)

Ladislav Hodný

katalog autorský
  published   title (subtitle), publisher, city
  1999   Ladislav Hodný: Knižní vazby - výběr z díla
katalog kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1965   20 let architektury a výtvarného umění v jižních Čechách (1945 - 1965), Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
  1965   Výtvarní umělci k výročí 20 let ČSSR, Svaz československých výtvarných umělců, Praha
  1972   Krásná česká kniha XIX. - XX. století, Krajská knihovna, České Budějovice (České Budějovice)
  1974   Jihočeští výtvarníci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1978   Jihočeští výtvarníci k slavným výročím (61. výročí VŘSR, 60. výročí Československa)
  1981   Československé nejkrásnější / najkrajšie knihy 80, Ministerstvo kultury České socialistické republiky (ČSR), Praha
  1981   Oborová výstava užité grafiky, Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1982   3 knihy x 10 knihařů
  1982   4. trienále umělecké knižní vazby Brno 1982, Dům umění města Brna, Brno (Brno-město)
  1985   Jihočeští výtvarníci a architekti (K 40. výročí osvobození Československa sovětskou armádou)
  1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou), Svaz českých výtvarných umělců, Praha
  1990   Ladislav Hodný & syn: Knižní vazby, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1990   Současná česká kniha, Unie výtvarných umělců České republiky, Praha
  1992   VII. trienále umělecké knižní vazby Praha ´92 (Knižní vazby Jana Soboty, Knižní vazby Františka Bílka, Střední průmyslová škola grafická; Kaligrafie a vazby)
  1993   Asociace jihočeských výtvarníků, Nadace Rožmberská růže, _
  1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků), Galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky 1996 (II. ročník), Městský úřad, odbor kultury, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
encyklopedie/slovník
  published   title (subtitle), publisher, city
  1955   Dodatky ke slovníku československých výtvarných umělců, Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU), Praha
  1989   Malý slovník bibliofila, Památník národního písemnictví, Praha
  1992   Malý slovník jihočeských výtvarných umělců, Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, České Budějovice (České Budějovice)
  1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950–1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
  2006   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (Dodatky), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
podřazený dokument
  published   title (subtitle), publisher, city
  1959   Členská výstava v Českých Budějovicích, Výtvarná práce
  2000   Ladislav Hodný (1909 - 2000), Sto tváří, 358-359
  2009   Tři generace vltavotýnských knihařů (z osobních vzpomínek JIřiny Sešlé), Grand Biblio, 30-31
  2019   Pozoru Hodný člověk, Pozoru Hodný projekt
pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1967   Ladislav Hodný: Knižní vazby, Klášter Zlatá Koruna, Zlatá Koruna (Český Krumlov)
  1976   Knižní vazby Ladislava Hodného, Strahovská knihovna, filozofický sál, Praha
  2009   Ladislav Hodný 1909 - 2000 (Pocta tatínkovi, knižní vazba, výbor z díla k 100.výročí narození), Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1977   Ladislav Hodný: Umělecká knižní vazba
  1991   Ladislav Hodný st.: Knižní vazby, Ladislav Hodný ml.: Obrazy, Galerie K, České Budějovice (České Budějovice)
  1996   Vltavotýnské výtvarné dvorky (20 českých výtvarných umělců), Městská galerie Art Club, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
  2012   Ladislav Hodný a synové, Městská galerie, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
almanach
  published   title (subtitle), publisher, city
  1980   Třicet pět let výtvarného umění a architektury v jižních Čechách, Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (AJG), Hluboká nad Vltavou (České Budějovice)
katalogová pozvánka autorská
  published   title (subtitle), publisher, city
  1976   Knižní vazby Ladislava Hodného, Památník národního písemnictví, Praha
katalogová pozvánka kolektivní
  published   title (subtitle), publisher, city
  1979   Ladislav Hodný: Umělecká knižní vazba, Karel Valter: Papírotisky, grafika, kresby, Kniha, n.p., Praha
  1980   Stanislav Lolek, Ladislav Hodný, Okresní muzeum v Písku, Písek (Písek)
parte
  published   title (subtitle), publisher, city
  2000   Ladislav Hodný (knihař výtvarník)
seznam výtvarných umělců
  published   title (subtitle), publisher, city
  1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění, Český fond výtvarných umění, Praha

Ladislav Hodný

institution, city  
Jihočeské muzeum, České Budějovice (České Budějovice)
Krajské muzeum, Teplice (Teplice)
Městské muzeum, Týn nad Vltavou (České Budějovice)
Moravská galerie v Brně, Brno (Brno-město)
Muzeum Vysočiny Pelhřimov (Okresní muzeum), Pelhřimov (Pelhřimov)
Národní muzeum, Praha
Národní muzeum, knihovna, Praha
Uměleckoprůmyslové museum, Praha