František Hodonský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1976   František Hodonský ml.
1978   F. Hodonský: Obrazy / kresby
1979   František Hodonský: Obrazy-kresby-sochy
1981   František Hodonský ml.: Obrazy a kresby
1983   František Hodonský: Výběr kreseb a grafiky
1984   František Hodonský: Obrazy, kresby
1984   František Hodonský ml.: Maľba, kresba, grafika
1987   František Hodonský
1988   František Hodonský: Obrazy - plastiky (145. výstava)
1989   František Hodonský: Obrazy, grafika
1991   František Hodonský
1991   František Hodonský: Grafika
1991   František Hodonský: Obrazy
1993   František Hodonský
1994   František Hodonský: Propojení středu údolí
1994   František Hodonský
1996   František Hodonský
1996   František Hodonský: Lužní tělo
1997   František Hodonský: Malba - grafika
1998   František Hodonský
1999   František Hodonský: Barevné dřevořezy
1999   František Hodonský
2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 200)
2001   František Hodonský: V bažinách
2003   František Hodonský
2005   František Hodonský: Od linořezu k dřevořezu (Retrospektiva)
2005   František Hodonský: Krajina roste nahá (Matrice a dřevořezy)
2005   František Hodonský: Smaragdová skořepina / Od linořezu k dřevořezu
2006   František Hodonský: Lužní (Kresby z 80. a 90. let)
2007   František Hodonský
2008   František Hodonský: Doteky vody / Eidos Arche / Touches of Water
2009   František Hodonský: Paměť hladiny / obrazy
2009   František Hodonský: Lužní formy / Floodplain forms
2012   František Hodonský: Křehkosti
2012   František Hodonský: Den smaragdových ohňů
2014   František Hodonský: Dřevořezy
2016   František Hodonský: Mělké vody (Retrospektivní výstava 1964 - 2016)
nedatováno   František Hodonský: Kresby
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1968   Mladí výtvarníci pražské Akademie
1969   2. pražský salón
1970   Výstava mladých 70
1973   Výtvarní umělci k 25. výročí Února
1974   Výstava Aktivu mladých výtvarníků při MV SSM v Praze
1974   Mládí na obrazech a plastikách Východočeské galerie
1975   Výtvarní umělci k 30. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou
1975   Žena v tvorbě mladých výtvarníků
1975   Mladí za mír (Výstava mladých českých a slovenských výtvarných umělců k 30. výročí založení Světové federace demokratické mládeže)
1976   Žena v současné tvorbě (Výsledky výtvarné soutěže k Mezinárodnímu roku ženy)
1976   Umění mladých (Přehlídka současného českého výtvarného umění mladých k 30. výročí založení Mezinárodního svazu studenstva)
1976   Práce mladých výtvarných umělců
1977   Mladá tvorba 2 (Žáci Akademie výtvarných umělní Praha)
1978   Umění vítězného lidu (Přehlídka současného československého výtvarného umění k 30. výročí Vítězného února)
1978   Mladí výtvarní umělci k XI. světovému festivalu mládeže a studentstva
1978   Současná česká krajinomalba a zátiší
1979   František Hodonský, Rudolf Rieldlbauch, Petr Šmaha: Obrazy a kresby
1980   Výtvarní umělci k 35. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou (Přehlídka československého výtvarného umění 1980)
1981   Nová tvorba mladých výtvarných umělců (Výsledky tvůrčích pobytů. Výstava obrazů, kreseb, grafiky a plastik k 60. výročí založení KSČ)
1983   Výtvarní umělci životu a míru (Výstava malířství, sochařství, grafiky a užitého umění k 35. výročí Vítězného února)
1983   Česká krajina („...v dědictví mi danou“ / K. H. Mácha)
1983   Nové kresby ve sbírkách Galerie umění Karlovy Vary (1973-1983)
1984   Současná krajina
1985   Vyznání životu a míru (Přehlídka Československého výtvarného umění k 40. Výročí osvobození Československa Sovětskou armádou)
1986   České maliarstvo XX. storočia zo zbierok Národnej galérie v Prahe (III. diel) (Katalóg diel)
1987   Obrazy a sochy (Výstava pražských členů Svazu českých výtvarných umělců)
1988   Grafické techniky IV. (Tisk z výšky)
1988   Přírůstky 1985 - 1987
1988   Lidé - život - práce (Výtvarná díla ze sbírek Ústřední rady odborů. Výstava k 40. výročí Vítězného února)
1988   Salón pražských výtvarných umělců ´88
1989   Současná česká grafika
1989   Střední věk
1989   14 (Obrazy - grafika)
1989   Střední věk / Középnemzedék
1989   Sdružení českých grafiků František Kupka: První výstava
1989   Moravská grafika 1989
1990   Výtvarné tendence (Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie)
1991   Šedá cihla 78/1991
1992   Umělecká beseda 1992 (1. výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy po obnovení činnosti)
1992   Přírůstky českého umění 20.století z let 1989-1992 (Obrazy, plastiky, objekty, architektura)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (The Innovation)
1992   11 (Obrazy, kresby, grafika)
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství /Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Inovace)
1992   Befreite Kunst im Prager Winter 1992
1992   Středoevropská galerie a nakladatelství / Galerie und Verlag Mitteleuropa / Central Europe Gallery and Publishing house (Die Innovation)
1993   Galerie Via art
1993   Inter - Kontakt - Grafik - Praha ´93
1994   Záznam nejrozmanitějších faktorů… (České malířství 2. ploviny 20. století ze sbírek státních galerií)
1994   Umělecká beseda 1994 (Výstava výtvarného odboru Umělecké besedy)
1994   W kręgu Galerii H
1995   2. aukční salon výtvarníků (195 dárců pro konto Bariéry)
1995   Umělecká beseda 1995 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1995   Poselství znaku / The Message of the Sign (Mezi písmem a obrazem / Between Letter and Image)
1995   Vltavotýnské výtvarné dvorky (22 českých grafiků)
1995   Současná krajinomalba (Obrazy a kresby 22 autorů)
1996   V prostoru 20. století (České umění ze sbírky Galerie hlavního města Prahy)
1996   Zpřítomnění (Přírůstky galerie z let 1987-1996)
1996   Umělecká beseda 1996 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1996   Umění zastaveného času / Art when time stood still (Česká výtvarná scéna 1969-1985)
1996   I. Nový zlínský salon 1996 / First New Zlín Salon 1996
1996   Prostor současnému výtvarnému umění (Nový zlínský salon 1996 25. dubna - 29. září 1996)
1996   Message of the Sign - Between Letter and Image
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1996   Exchange of Czech, Lithuania & Japan Contemporary Print Exhibition (1996-1997)
1997   Umělecká beseda ´97 (Výstava výtvarného odboru Umělecké Besedy)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
1997   Velký formát / Large format
1997   Z nesbírky Marcely Pánkové
1998   Umělecká beseda ´98 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
1998   ...o přírodě... / ...About Nature... (Několik pohledů na současné české výtvarné umění)
1999   II. Nový zlínský salon 1999 / II. New Zlin Salon 1999
1999   Kolorismus
2000   Umělecká beseda 1999/2000 (Výstava Výtvarného odboru Umělecké besedy)
2000   Současná minulost (Česká postmoderní moderna 1960–2000)
2001   Barevná socha
2001   Jak se dělá grafika (Tisk z výšky)
2002   8. festival komorní grafiky
2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století)
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půl století proměn moderní grafické tvorby / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2003   9. festival komorní grafiky
2003   Nadace Hollar k 50. výročí 2. lékařské fakulty UK v Praze
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2003   Tschechische grafik (II. Festival tschechischer Kunst und Kultur)
2003   Pragas - Rigas makslas dialogs / Dialog umění Prahy a Rigy / Prague - Riga Art Dialogue
2003   Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice (2. ročník)
2003   Umělecká beseda 1863-2003
2003   Grafické techniky 1 (Dřevořez, dřevoryt, linoryt)
2004   Hollar k 10. výročí založení Nadace Preciosa
2004   Art Prague (3. veletrh současného umění / 3th International Contemporary Art Fair)
2004   Kresba, kresba... (Česká kresba 80. let 20. století ze sbírek členských galerií RG ČR)
2005   XI. festival komorní grafiky
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2005   Jubilanti Hollaru 2005
2005   Les
2005   Pražské ateliéry
2005   Les arts graphiques tcheques
2005   Art Prague (4. veletrh současného umění / 4th International Contemporary Art Fair)
2005   (1.) Prezentace galerií příhraničních regionů České republiky a Polska / (1.) Prezentacja galerii regionów przygranicznych Republiki Czeskej i Polski
2005   Florálie (Mezi idylou a halucinací)
2005   Česká krajinomalba ze sbírek Oblastní galerie v Liberci
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Doteky země
2006   Art Prague (5. veletrh současného umění / 5th International Contemporary Art Fair)
2007   Průzračný svět / Die durchsichtige Welt
2007   Typický obraz
2007   Členská výstava Umělecké besedy
2007   Umělecká beseda (Vědomí o člověku sochy kresby)
2007   České umění XX. století: 1970-2007
2007   Pocta Václavu Hollarovi (Výstava k 400. výročí narození světoznámého českého grafika a k 90. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR)
2008   Krajiny bez nebe (Soubor ze sbírky obrazů manželů Třeštíkovýcb)
2008   Pohledy do sbírek Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích (České umění 20. století)
2008   Autoportrét v českém umění 20. a 21. století
2008   Současné české umění - Generační paralely II / Czech Contemporary Art - Parallel Lines II
2008   Zrozeno do prostoru (Socha a plastika členů Umělecké besedy)
2009   Umělecká beseda (Věčná pomíjivost / Eternal Transience)
2009   Mini UB 2009
2010   Shopping 2000 / 2010 (Přírůstky do galerijní sbírky)
2010   Pocta Bohuslavu Reynkovi (Umělecká beseda 2010)
2010   Krajina - zahrada (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie)
2010   Přírůstky do sbírek Alšovy jihočeské galerie v Hluboké nad Vltavou v období 2000-2010
2011   Terra (non)firma / (Ne)pevná půda
2011   Půlstoletí výtvarného umění v Letohrádku Ostrov 1961-2011
2012   Vor Medúzy
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2014   50 (Galerie Klatovy / Klenová)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě)
2015   Tváře krajiny (Umělecká beseda Václavu Rabasovi 2015)
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
2016   Doutnání podzimu: Výběr z grafických fondů galerie
2016   Sbírka Evy Petrové (Mozaika drobných radostí)
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
2018   Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. - 21. století
2019   Návraty
2020   Pod povrchem (Sedmdesátá a osmdesátá léta ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová)
nedatováno   Práce na papíře (Máte zájem o koupi některého z těchto nabízených děl?)
Book
published, title (subtitle), publisher, city
1997   Česká grafika XX. století ve Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, Sdružení českých umělců grafiků Hollar, Praha
2005   České ateliéry / Czech studios (71 umělců současnosti / 71 contemporary artists ), Art CZ, Praha
2005   Recenze texty rozhovory 1995 - 2004 (1. část), Amaprint Kerndl, s.r.o., Třebíč (Třebíč)
2010   František Hodonský, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
2012   České grafické novoročenky / Czech New Year print (Minulost a současnost), Nová tiskárna Pelhřimov, spol. s.r.o., Pelhřimov (Pelhřimov)
2015   Má vlast (Pocta české krajinomalbě), Spolek výtvarných umělců Mánes, Praha
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1985   Šedá cihla 78/1985, Jazzová sekce, Praha
1999   Sokolská 26 (1993 1998), Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Ostrava-město)
2009   Výstavy v čase proměn, Gallery, spol. s r.o. (Jaroslav Kořán), Praha
Encyclopedia
published, title (subtitle), publisher, city
1993   Grafika (Obrazová encyklopedie české grafiky osmdesátých let / Pictorial Encyclopaedia of the Eighties), Středoevropská galerie a nakladatelství, Praha
1995   Nová encyklopedie českého výtvarného umění (A-M), Academia, nakladatelství Akademie věd České republiky, Praha
1995   Signatury českých a slovenských výtvarných umělců, Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
1999   Slovník českých a slovenských výtvarných umělců 1950-1999 (III. H), Výtvarné centrum Chagall, Ostrava (Ostrava-město)
2003   Slovník žáků a absolventů zlínské Školy umění a Střední uměleckoprůmyslové školy ve Zlíně a v Uherském Hradišti /1939 - 2003/, Slovácké muzeum, Uherské Hradiště (Uherské Hradiště)
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1981   Tvůrčí pobyty mladých (Tvorba mladých autorů), Výtvarná kultura, 5, 2, 1981, 49-51
1981   Život a práce mladých, Výtvarná kultura, 5, 4, 1981, 1-6
1982   Mladé setkání v Hodoníně (Zprávy z krajů), Výtvarná kultura, 6, 4, 1982, 18-18
1987   František Hodonský, Gramorevue, 23, 10, 1987/10/02, 15-
1989   Výstava čtrnácti, Tvorba, , 30, 1989, 12-13
1991   Šedá cihla (Šedá cihla 78/1991), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 4, 17, 1991/08/20, 8-8
1991   Jarní vítr (Na našich vysokých školách výtvarného umění), Umění a řemesla, , 1 - 2, 1991, 63-99
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, která budou dražena ve čtvrtek 23. října 1997 v 18 hodin, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Aukční katalog děl členů Umělecké besedy, Galerie Bayer & Bayer, 1, 6, 1997/10/15, 3-3
1997   Krajina jako hypotéza (František Hodonský), Vesmír, 76, 4, 1997/04, 238-
1998   František Hodonský: Dřevořezy a reliéfní desky (Praha, Galerie Gena Loci, 12. 10. - 4. 12.), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 11, 25-26, 1998/12/17, 4-4
1999   Kolorismus není pojem slohový..., Kolorismus, , , 1999, 8-23
1999   Snad až živočišná duše krajiny..., František Hodonský: Barevné dřevořezy, , , 1999, -
1999   Ostře zelená, modrá, červená..., František Hodonský: Barevné dřevořezy, , , 1999, -
2000   Plovoucí smaragdy Františka Hodonského (Liberec, Oblastní galerie, 12. 5. - 11. 6.; Hodonín, Galerie výtvarného umění, 21. 6. 3. 9.; Nové Město na MOravě, Horácká galerie, 14. 9. - 29. 10.; Rakovník, Rabasova galerie, 9. 11. - 31. 12; Plzeň, Západočeská galerie, červenec - srpeně 2001), Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 11, 2000/06/01, 4-4
2003   Druhý ročník, Festival grafiky a fotografie Máchovy Litoměřice, , , 2003, 11-15
2004   Volné verše malíře Františka Hodonského, Revue art, , 2, 2004, 36-36
2005   Fantišek Hodonský (1945), České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 164-169
2005   Fantišek Hodonský, České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 467-
2005   Plovoucí smaragdy (K výstavě obrazů, grafik, grafických matric a soch Františka Hodonského v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě - říjen 2000), Recenze texty rozhovory 1995 - 2004, , , 2005, 114-115
2006   Zelená laboratoř Františka Hodonského, Revue Art, , 1, 2006/1, 30-35
2007   Vypuštěný rybník (František Hodonský), Revue Art, , 4, 2007, 34-35
2007   František Hodonský, Grapheion: 20. speciální číslo 2007 - Transfery / Twentieth Special Issue 2007 - Transfers, , 20, 2007, 66-67
2008   Jak jsou na tom ženy? (Anketa), Revue Art, , 3, 2008/3, 4-9
2011   Krajina - Zahrada, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 1, 2011/01/13, 12-
2011   Cena Vladimíra Boudníka, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 24, 4, 2011/02/24, 12-
2012   Kam směřuje vývoj grafiky?, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 25, 7, 2012/04/05, 7-
2015   František Hodonský - Plynoucí prostor, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 28, 18-19, 2015/09/10, 6-6
WWW
published, title (subtitle)
  František Hodonský (www.artlist.cz)
Author's Invitation
published, title (subtitle)
1978   František Hodonský: Výstava obrazů / kreseb
1979   František Hodonský: Obrazy, kresby, plastiky
1984   František Hodonský ml.: Mal'ba, kresba, grafika (družobná výstava Trnava - Břeclav)
1987   František Hodonský: Obrazy
1988   František Hodonský: Obrazy - plastiky
1989   František Hodonský: Obrazy a grafika
1990   František Hodonský: Obrazy, grafika, plastika
1991   František Hodonský: Obrazy
1992   František Hodonský: Kresby, grafika
1992   František Hodonský: Grafika
1993   František Hodonský
1993   František Hodonský (Galerie knihkupectví Paseka)
1994   František Hodonský: Propojení středu údolí
1994   František Hodonský: Kresby
1995   František Hodonský: Sochy, grafika
1996   František Hodonský: Lužní tělo
1996   František Hodonský: Obrazy 1981 - 1996
1997   František Hodonský: Grafika z posledních let
1998   František Hodonský: Dřevořezy / Woodcuts
1998   František Hodonský: Kresby 94 - 98
1998   František Hodonský: Tvorba z let 1970 - 1990
1999   František Hodonský: Barevné dřevořezy
1999   František Hodonský: Obrazy
2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 2000)
2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy (Výběr z díla 1962 - 2000, Oblastní galerie v Liberci)
2000   František Hodonský: plovoucí smaragdy (výběr z díla 1962 - 2000, Galerie výtvarného umění v Hodoníně)
2000   František Hodonský: Noční zahrada, obrazy - dřevořezy
2000   František Hodonský: Malby
2000   František Hodonský: Ve tmách zelených
2000   František Hodonský: Plovoucí smaragdy / Floating emeralds (výběr z díla 1962 - 2000)
2001   František Hodonský: Lužní prostor (Obrazy, kresby, grafiky, objekty)
2001   František Hodonský: Plovoucí smaragdy
2001   František hodonský: Světlo a voda (Veselí nad Moravou)
2001   František Hodonský: V bažinách / In the swamps
2003   František Hodonský
2003   František Hodonský: Matrice - grafiky
2004   František Hodonský: Blíž ke tvaru (Obrazy, plastiky, dřevořezy)
2005   František Hodonský: Smaragdová skořepina/ Emerald shell
2006   František Hodonský: Lužní
2007   František Hodonský: Grafika
2008   František Hodonský: Doteky vody / Eidos arche
2009   František Hodonský: Lužní formy / Floodplain Forms (Obrazy / dřevořezy / matrice - Paintings / woodcuts / printing-blocks)
2009   František Hodonský: Paměť hladiny / obrazy
2009   František Hodonský: Lužní formy / Floodplain form
2010   František Hodonský: Vodní vítr (Retrospektiva 1957 - 2010)
2011   František Hodonský: 2009/2011
2011   František Hodonský: Mundo Maya (obrazy - grafika z cest po Mexiku a Guatemale)
2012   František Hodonský: Den smaragdových ohňů
2012   František Hodonský: Křehkosti
2014   František Hodonský: Dřevořezy
2015   František Hodonský: ABDUH
2015   František Hodonský: Plynoucí prostor
2016   František Hodonský: Protější břeh
2016   František Hodonský: Protější břeh (derniéra výstavy)
2017   František Hodonský: Prosluněný prostor
Collective Invitation
published, title (subtitle)
1987   František Hodonský ml.: Obrazy, Jiří Šindler: Ilustrace
1988   Jeden starší - jeden mladší
1989   14 pražských výtvarných umělců
1989   Střední věk
1991   Jindra Husáriková: Výběr z tvorby, František Hodonský: Grafika
1991   Šedá cihla 78/1991
1991   Spirit of time, spirit of place & Czech works on paper
1991   1. benefice pro Uměleckou besedu
1993   Zrcadlení (Setkání IV)
1994   František Hodonský: Obrazy, grafika, František Janák: Skleněné plastiky
1994   Pálavská zastavení
1996   Hosté Hollaru
1996   Ticho pro dvanáct hlasů
1997   Hollar 1997 (Výstava grafické tvorby členů SČVU Hollar k 80. výročí založení)
1997   František Hodonský, Rudolf Riedelbauch, Petr Šmaha: Obrazy a kresby
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto bariéry)
1999   Jan Křížek (1919 - 1985), Česká kresba 20.století ze sbírek Oblastní galerie v Liberci - 7.část - sedmdesátá léta
2000   Ostrov klidu / Nature morte vive! / Stilleben lebt (Současné české zátiší)
2001   Barevná socha
2001   Grafické listy Galerie H
2001   Zeitgenössische Tschechische Grafik
2002   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury)
2002   Kresby z let 1960-2002
2002   Česká grafika (Půl století proměn moderní grafické tvorby)
2003   Typický obraz / Typical picture (Česká malba na počátku 21. století / Czech painting at the beginning of the 21th cestury)
2005   Jubilanti Umělecké besedy
2005   Les
2005   Florálie
2005   Pražské ateliéry
2005   Seskupení 12
2006   Grafické techniky 4 (Litografie)
2006   Doteky země
2006   8. aukční salon výtvarníků / 8th auction salon of fine Artists (336 dárců pro Konto Bariéry / 336 donors for the Barriers Account)
2007   Průzračný svět / Durchsichtige Welt (Podoby vody)
2007   Typický obraz
2007   Seskupení 5 + 5 (Obrazy, koláže, kresby, grafiky)
2009   Aperto!
2010   Krajina - Zahrada / The Landscape - The Garden (Malířské reflexe přírodního řádu a harmonie / Painter's reflections of the natural order and harmony)
2010   10. aukční salon výtvarníků / 10th Auction Salon (347 dárců pro konto Bariéry / 347 donors for the Barriers Account)
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2013   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2014/07   Nová tvorba
2015   Laureáti ceny Vladimíra Boudníka 1994 - 2014 (Vladimír Boudník Prize: 20 Years)
2015   12 UB (Členové Umělecké besedy)
2015   Malá Strana grafická - díl 1 (9. ročník Malostranských setkávání 2015)
2016   Umělecká beseda ve Vídni a na venkově
2016   Blickpunkt Abstrakt
2016   Strom (Pocta Jindřichu Pruchovi)
Auction Catalogue
published, title (subtitle)
1992   Česká kresba (Galerie R)
1996   3. aukce výtvarného umění
1997   3. aukční salon výtvarníků (223 dárců pro konto Bariéry)
1997   Umění na pomoc Moravě (Aukce současného výtvarného umění)
1997   8. aukce (Obrazy, kresby, grafika, sochy, plastiky, fotografie 20. stol.)
1997   Aukce výtvarného umění ve prospěch oblastí postižených záplavami
1998   4. aukční salon výtvarníků (312 dárců pro konto Bariéry)
1998   16. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2000   5. aukční salon výtvarníků (331 dárců pro konto Bariéry)
2000   27. aukce (Kresby, česká a světová grafika, fotografie, bibliofilie, knihy, podpisy, dopisy)
2000   29. aukce (Obrazy, kresby 18.-20. století, sochy, plastiky, česká a světová grafika)
2001   Hollar (Aukce umělecké grafiky)
2002   6. aukční salon výtvarníků (305 dárců pro konto Bariéry)
2003   I. aukce moderního umění
2003   2. aukce moderního umění
2003   48. aukce Antikva Nova Kodl a 47. aukce Aukční síně Vltavín
2004   7. aukční salon výtvarníků (372 dárců pro Konto Bariéry)
2004   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2004   3. aukce moderního umění
2004   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2004   Výtvarné umění 20. století / Fine Art of the 20th century (2. 10. 2004)
2005   4. benefiční aukce výtvarných děl pro akci Cihla
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((230 x 208))
2005   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění ((297 x 210))
2005   Aukce současného umění / Aukcia súčasného umenia
2006   8. aukční salon výtvarníků (336 dárců pro Konto Bariéry)
2006   3. adventní aukce uměleckých děl
2007   Aukce č. 1 (Moderní a poválečné umění, současné umění, fotografie)
2007   Současné umění / Súčasné umenie / Contemporary Art
2007   31. aukce (Mistrovská díla starého a nového umění)
2008   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2008   Moderní umění druhé poloviny 20. století
2008   61. aukce Aukční galerie Kodl a 75. aukce Aukční síně Vltavín
2009   11. Aukce
2010   10. aukční salon výtvarníků (347 dárců pro Konto Bariéry)
2010   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2010   14. aukce
2010   17. aukce
2010   18. aukce
2010   19. aukce
2011   67. aukce Aukční Galerie Kodl a 98. aukce Aukční síně Vltavín
2011   Aukce obrazů vybraných mistrovských děl (Day Sale Prague III.) (14. 5. 2011)
2011   21. aukce
2011   24. aukce výtvarného umění
2011   20. aukce
2011   22. aukce výtvarného umění
2011   66. aukce Aukční síně Galerie Kodl a 94. aukce Aukční síně Vltavín
2012   11. aukční salon výtvarníků (383 dárců pro Konto Bariéry)
2012   Aukce výtvarného umění (7. října 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   Aukce výtvarného umění (9. prosince 2012, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2012   25. aukce výtvarného umění
2012   Exkluzivní aukce českého, slovenského a evropského výtvarného umění
2012   Výtvarné umění (Obrazy, kresby, grafika, fotografie, sochy, plastiky, objekty)
2012   27. aukce
2012   26. aukce
2012   28. aukce (Výtvarné umění a starožitnosti)
2013   Výtvarné umění: Dražební katalog II. (17. března 2013, 13.30 hodin, Galerie Nová síň, Voršilská 3, Praha 1)
2013   Výtvarné umění
2013   70. aukce Aukční Galerie Kodl a 112. aukce Aukční síně Vltavín
2013   71. aukce Aukční Galerie Kodl a 116. aukce Aukční síně Vltavín
2013   31. aukce
2013   29. aukce
2014   12. aukční salon výtvarníků (436 dárců pro Konto Bariéry)
2014   72. aukce Aukční Galerie Kodl a 121. aukce Aukční síně Vltavín
2014   Bendefiční aukce společnosti časopisu Ateliér
2015   Aukční katalog 3/2015: Moderní a současné umění
2016   76. aukce Aukční Galerie Kodl a 139. aukce Aukční síně Vltavín (Obrazy, sochy, česká a světová grafika 18. - 21. století)
2017   Aukční katalog březen 2017 (Výběr výtvarného umění)
2017   artkunst, aukce č. 20 (Moderní a poválečné umění. Současné umění. Fotografie)
2017   Aukce na podporu prezidentské kandidatury prof. Jiřího Drahoše
2017   79. aukční den Galerie Kodl
2017   Moderní a poválečné umění / Modern and post-war art (Současné umění / Fotografie , Contemporary art / Photographs)
2019   Večerní galerijní aukce (Výběr výtvarného umění)
Work
published, title (subtitle)
1962-1963   Autoportrét
1969   Josefína na červené dece
1971   Vodní rostliny v červené
1971   Vodní rostliny
1971   Vodní rostliny
1972   Černý rybník
1978   Keře
1979   Suchá vegetace
1979   Stěna rostlin
1980   Z ptačí rezervace
1981   Vodní rostliny
1981   Přelet ptáků
1982   Plovoucí rostliny
1983   Hnízdiště
1987   Ve vrstvách hladiny
1987   Z ptačí rezervace
1987   Plovoucí rostliny
1988   Hnízda nad rybníkem
1988   Zkameněliny
1988   Hnízda nad rybníkem
1991   Vodní světlo
1999   Zimní květy
2000   Noční zahrada
2001   V bažinách 1
2001   V bažinách 2
2003   Přílet ptáků
2005   Z triptychu Červencová krajina (1)
2005   Z triptychu Červencová krajina (2)
2007   Vodohlava
Exhibition Documentation
published, title (subtitle)
1977   Tichá Šárka 1977
Postcard
published, title (subtitle)
1988   František Hodonský: Vrboviště 1988 (olej, plátno, 150 x 130 cm)
2012   abART - z Čech do světa (František Hodonský: Z ptačí rezervace, 1980)
nedatováno   Výstavní síň Sokolská 26, Ostrava (Pohled do výstavy R. Kratiny, S. Diviše, F. Hodonského)
Email
published, title (subtitle)
2007   Typický obraz
2007   Pane Hůlo, žádnou pozvánku se seznamem autorů…
informační leták / informace kolektivní
published, title (subtitle)
1996   Exchange Czech Lithuania Japan Contemporary print exhibition
1996   Exchange Czech Lithuania & Japan Contemporary print exhibition
2012   Východočeská galerie v Pardubicích (duben - září 2012)
2016   Blickpunkt Abstrakt
Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1991   František Hodonský: Obrazy a plastiky
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2011   František Hodonský: Mundo Maya (obrazy - grafika z cest po Mexiku a Guatemale)
2013   František Hodonský: Grafiky, matrice, obrazy
2016   František Hodonský: Štětcem, dlátem, kostí
Collective Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
1998   Iniciace (Učitel a žák)
1998   Krajina a prostor
1999   SVUM
2000   6. festival komorní grafiky
2000   Jubilanti 2000
2001   7. festival komorní grafiky
2002   Česká grafika / Czech Graphic Art (Půlstoletí proměn moderní grafiky / Fifty Years of Changes in Modern Printmaking)
2006   XII. festival komorní grafiky
2007   Grafické desetiletí (Nová jména v Hollaru 1997-2007)
2009   XV. Festival komorní grafiky
2010   Jubilanti Hollaru 2010
2011   Cena Vladimíra Boudníka (1995-2010), Autorské knihy (1997-2009)
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
Catalogue List
published, title (subtitle)
  Galerie eS
Picture
published, title (subtitle)
1981   Ptačí rezervace
1982   Plovoucí rostliny
Periodical
published, title (subtitle)
1997/10/15   Galerie Bayer & Bayer (Umělecká beseda)
New Years Greeting
published, title (subtitle)
2013   PF 2014 (Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem)
Poster
published, title (subtitle)
1991   František Hodonský: Obrazy
1997   Sdružení českých umělců grafiků Hollar: Výběr z grafické tvorby
1997   Stanovy Sdružení českých umělců grafiků Hollar v Praze
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
2017   Kniha prostor pro grafiku, grafika inspirace pro knihu
Work File
published, title (subtitle)
  Aukce 2005; česká
  Aukce 2005; slovenská
  Aukce 2004; česká
  Aukce 2004; slovenská
2007   Súčasné umenie, Woxart, 2007
Occassional Print
published, title (subtitle)
2004   Zprávy SČUG Hollar (Novoroční pozdravení)
Program
published, title (subtitle)
1990   Akademie výtvarných umění Praha (Program a informace 1990)
2005   Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích (Výstavní program 2006, PF 2006)
Guide
published, title (subtitle)
2019   Post.Print: Sbírka grafiky Muzea umění Olomouc / Collection of Graphics of the Olomouc Museum of Art
Yearbook
published, title (subtitle)
2010   Go! Galerie Orlovna (Ročenka 2010)
Art's Collection Catalogue
published, title (subtitle)
2009   909: Umění přelomu tisíciletí ze sbírek Národní galerie v Praze 1990-2009 / Art from the Turn of the Millennium in the National Gallery in Prague Collections 1990-2009
List of Exhibited Works
published, title (subtitle)
1972   Portrét - práce mladých výtvarných umělců (II. Cyklus)
1995   Seznam vystavených děl na výstavě Umělecká beseda 1995 v Rabasově galerii v Rakovníku
1995   Umělecká beseda 1995 (Rabasova galerie, Rakovník)
2003   Ohlédnutí, Výstava k 50. výročí právní samostatnosti Oblastní galerie v Liberci (Seznam vystavených děl, 2. část)
2005   Umělecká beseda (Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi)
List of Fine Artists
published, title (subtitle)
1984   Seznam výtvarných umělců evidovaných při Českém fondu výtvarných umění
2020   Voda (Seznam vystavujících)
Collection of Postcards
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší (12/15 Pozdě, ale přece)
Press News
published, title (subtitle)
1997   Proměny krajiny v českém malířství 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
nedatováno   František Hodonský
Flag
published, title (subtitle)
1988   Jeden starší - jeden mladší, Lidový dům Praha 9