František Hodonský

Author's Catalogue
published, title (subtitle)
1996   František Hodonský
1997   František Hodonský: Malba - grafika
1998   František Hodonský
1999   František Hodonský: Barevné dřevořezy
1999   Šárka Radová: Hry s porcelánem
2001   František Hodonský: V bažinách
2002   Jaroslav Šváb (1945-2001): Výběr z díla
2005   Šárka Radová: Porcelánové objevy
2012   František Hodonský: Křehkosti
Collective Catalogue
published, title (subtitle)
1989   Střední věk
1994   Zrcadlení: Setkání IV.
1999   Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1939 - 1999
2002   Typický obraz (Česká malba na počátku 21. století)
2005   Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi (Výstava ke 120. výročí narození Václava Rabase)
2008   Pravoslav Rada, Šárka Radová
2012   Laureáti Ceny Vladimíra Boudníka
2018   Diplomové práce na Akademii výtvarných umění v Praze 1969-1989
Book
published, title (subtitle), publisher, city
2010   František Hodonský, Galerie Dolmen, s.r.o., Brno (Brno-město)
Anthology/Collection
published, title (subtitle), publisher, city
1995   Podoba a smysl malby v současném umění, Akademie výtvarných umění, Praha
Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1991   Jarní vítr (Na našich vysokých školách výtvarného umění), Umění a řemesla, , 1 - 2, 1991, 63-99
1996   Umělecká beseda opět na scéně, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 9, 25, 1996/12/05, 3-3
1996   Co pro vás znamená Umělecká beseda? Jak byste charakterizovali UB dříve a dnes? Jaký smysl přikládáte členským výstavám UB? (František Hodonský), Umělecká beseda opět na scéně, , , 1996, 3-3
1998   Iniciace /Učitel a žák/, Iniciace, , , 1998, 0-0
1999   Na černém pozadí jehličnanů..., František Hodonský: Barevné dřevořezy, , , 1999, -
1999   Pod bílou tíhou zůstala žlutá..., František Hodonský: Barevné dřevořezy, , , 1999, -
1999   Grafika je součástí mé tvorby..., František Hodonský: Barevné dřevořezy, , , 1999, -
2004   Plovoucí rostliny, Ozářené prostory, Lužní tělo, Morava pod Strážnicí, Pocta Clodu Monetovi, Bod, Revue art, , 2, 2004, 37-37
2005   Ještě jako studenta AVU..., Pocta Umělecké besedy Václavu Rabasovi, , , 2005, 17-17
2005   Podstatné je nalézt tělo krajiny..., České ateliéry / Czech studios, , , 2005, 165-
2006   Jak jsou na tom spolky? (Anketa), Revue Art, , 2, 2006/2, 2-3
2007   Jak jsou na tom galerie? (Anketa), Revue Art, , 2, 2007, 4-9
2007   Jak je na tom umění?, Revue Art, , 3, 2007/3, 4-11
2007   Jak je na tom kýč? (Anketa), Revue Art, , 4, 2007, 4-9
2008   Jak jsou na tom ženy? (Anketa), Revue Art, , 3, 2008/3, 4-9
2010   Co sdělit o zázraku Bohuslav Reynek?, Pocta Bohuslavu Reynkovi, , , 2010, -
Work
published, title (subtitle)
1976   Rákosí
Author's Catalogue Invitation
published, title (subtitle)
2013   František Hodonský: Grafiky, matrice, obrazy