Bartolomeo Scotti

* 1685, Milán (Milano), Itálie (Italy)
1. 2. 1737, Praha, Česká republika (Czech Republic)
builder, architect

 

sex: male

word:
Scotti Bartolomeo ( * kol. 1685, + 1. února 1737 Praha); stavitel vlašského původu činný v Čechách.
Údajně pocházel z Laina v údolí Intelvi. V Praze je doložen až r. 1715. V r. 1716 získal měšťanské právo na Malé Straně jako zednický polír. Od roku 1717 je titulován stavitel a architekt.
Jeho tvorba se příliš neodlišuje od průměru naší barokní architektura ve třetím a čtvrtém desetiletí 18. století. Domovní architektura, která v jeho díle převažuje, je klidná, s výraznými římsami, zdobnými suprafenestrami a s výrazně členěnými vikýři. Uplatnil se i jako realizátor cizích návrhů. Byl rovněž vrchním pevnostním stavitelem. Doložen je v květnu 1718 při fortifikační komisi v Praze, v roce 1726 měl titul "Fortification Oberbaumeister"). Byl činný ve Vlašském špitále: v roce 1724 je titulován jako "Assistent und Hospitalkassierer". Na základě doloženého vztahu k Vlašskému špitálu se uvažuje o jeho možných stavebních zásazích v tomto areálu.
Odstavec "Dílo" by měl asi mít výstižnější název "Podílel se na …", neboť téměř všechny objekty jsou s větší či menší spoluúčasti dalších, většinou významných, architektů a stavitelů. Jen výjimečně jde o stavby mimopražské.

Dílo:

- Colloredovský (Schönbornský) palác v ulici Tržiště čp. 365/III (Malá Strana), který od roku 1711 vznikal pod vedením G. B. Alliprandiho, od roku 1719 Jana Blažeje Santiniho-Aichla
- účast na úpravách konventu bosých karmelitek u sv. Josefa čp. 43/III (Malá Strana)
- Kolowratský palác čp. 214/III v dnešní Nerudově ulici (spolu s Anselmem Luragem podle návrhu Jana Blažeje Santiniho-Aichla)
- od r. 1723 přestavoval dům U zlatého lva čp 493/III na Kampě (Malá Strana)
- pravděpodobně přestavoval maltézské velkopřevorství čp 485/III (Malá Strana) (je zde doložen plánem starého stavu)
- přestavba servítského kostela sv. Michala v letech 1727 - 28 na Starém Městě pražském (spolu s Filipen Spannbruckerem)
- do r. 1737 (své smrti) řídil stavbu kostela sv. Jana Křtitele v Osově u Hořovic (BE), prováděnou podle vlastního návrhu (dokončil Anselmo Lurago v r. 1738)
- kolem r. 1729 stavěl dům U kameníka čp. 320/III (Malá Strana)
- od r. 1730 upravoval vlastní dům U tří červených srdcí čp. 361/III (Malá Strana)
- v letech 1733 - 37 budoval konvent bosých augustiniánů v Lysé nad Labem (po Scottiho smrti práce převzal Anselmo Lurago)
- je pravděpodobné, že byl autorem velké přestavby kostela sv. Havla ve Skalsku (MB)

notes:
NK neuvádí 2010