Frank Owen Gehry

Subordinate Document
published, title (subtitle), parent document, year's volume, number, published, page
1996   Repo (Centrum Sztuki Wspolczesnej, Zamek Ujazdowski, Varšava), Detail, 1, 4, 1996/02, 14-15
2000   Česká architektura na přelomu tisíciletí, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 16 - 17, 2000/08/31, 16-16
2010   Czech Architecture at the Turn of the Millenium, Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění, 13, 16 - 17, 2000/08/31, 16-16