Frank Owen Gehry

Book
published, title (subtitle), publisher, city
2003   Tančící dům, Zlatý řez, Praha